Clicks1.3K
Lech42
16

Ideologiczne natarcie Masonerii w Polsce: ,,Gwiazda masońska niedługo będzie nową gwiazdą betlejemską dla Polaków.’’

„Negatywna ocena Kościoła o wolnomularskich zrzeszeniach pozostaje wciąż niezmienna, ponieważ ich zasady były zawsze uważane za nie do pogodzenia z nauką Kościoła i dlatego też przystąpienie do nich pozostanie nadal zabronione. Wierni, którzy należą do wolnomularskich zrzeszeń znajdują się w stanie grzechu ciężkiego i nie mogą przyjmować Komunii świętej.”

Deklaracja Kongregacji Doktryny Wiary, podpisana przez Kard. Ratzingera i przyjęta przez Jana Pawła II w roku 1983.

W Rzeczpospolitej, 22 grudnia 2011 roku, ukazał się interesujący wywiad z abp. Józefem Michalikiem, pod tytułem Kościół nie przegrał. Niestety w wyżej wspomnianej publikacji abp. Józef Michalik w żadnym momencie nie stwierdza, z kim Kościół w Polsce nie przegrał. Abp. Michalik nie wspomina o niszczeniu w Polsce symbolu wiary chrześcijańskiej, czyli Krzyża Chrystusowego, oraz o anty krzyżowych poczynaniach polityków, mamy jedynie do czynienia z pewnego rodzaju rzuconymi hasłami i na tym koniec.

A zatem należy ponowić pytanie o to, kto walczy z Kościołem rzymsko katolickim w naszym kraju? Czy Adam Michnik z Janem Tomaszem Grossem stwierdzający w czasie promocji książki Strach, iż ,,Taka będzie Polska, jaki jest Kościół rzymsko-katolicki, uczący obłudy, fałszu, zakłamania, hipokryzji, konformizmu.’’ Walczą z Kościołem? A może tak zwani obrońcy krzyża określani mianem obrońców oszołomów na Krakowskim Przedmieściu, czy ci ludzie są poddani owemu zwalczaniu?

Idźmy jednak dalej w naszym rozważaniu i zapytajmy, czy może w ówczesnym czasie modlący się z księdzem Stanisławem Małkowskim, któremu notabene nie wolno się modlić z nakazu warszawskiej kurii metropolitalnej, to czy oni także, stali się ofiarami bliżej nieokreślonej nagonki? Powstaje zasadnicze pytanie, dlaczego księdzu nie wolno się modlić? Tego akurat abp. Józef Michalik, nazywający krzyż meblem, nie wyjaśnia.

Powstaje smutna konkluzja, będąca pytaniem retorycznym. Otóż, czy według wielu współczesnych, tak zwanych, hierarchów kościoła w Polsce, wrogami chrześcijaństwa nie są jedynie ci nowocześni, młodzi kapłani, którzy otwarcie promują likwidację krzyża w tym czy innym miejscu? Krzyż oraz sutanna, stały się dla nowej generacji polskich księży czymś, co uwiera i przeszkadza w rozpłynięciu się w tłumie. Kim jest ksiądz, który wstydzi się sutanny, na co dzień i krzyża na piersi? Czy aby nie jest on wytworem ideologii masońskiej, która coraz mocniej rujnuje chrześcijaństwo w jego zarodku, czyli w seminariach oraz Watykanie?

,,Nie mogę odłożyć pióra, zanim nie dotknę tu jeszcze jednej sprawy, która ma dla wspólnoty kleru większe, niż się wydaje znaczenie, a dla Ludu Bożego jest społecznym wyznaniem wiary. Mam na myśli sutannę kapłańską. Sutanna nie jest ubiorem w szeregu innych strojów, ale jest wyznaniem wiary przed ludźmi, jest odważnym świadectwem danym Chrystusowi, jest przyznaniem się do Kościoła.

Kiedy raz przybrałem ten strój, muszę nie tylko pytać siebie, czy go noszę, ale w rachunku sumienia pytać – jeśli to miałoby się zdarzyć – dlaczego zdjąłem znak wiary i kapłaństwa. Czy z lęku? Ze słabości? Nie! Zdjęcie stroju duchownego to, to samo, co usunięcie krzyża przydrożnego, aby już nie przypominał Boga.’’

Kardynał Stefan Wyszyński. ,,List do moich kapłanów’’.


Papież Paweł VI otwarcie i bez złudzeń twierdził, iż przez jakąś szczelinę do świątyni Boga przedostał się dym szatana. Z kolei Pius XII, a także kilku kardynałów, którzy mieli możliwość zapoznać się z trzecią tajemnicą fatimską także stwierdzali, że w znacznym stopniu dotyczy ona wielkiej apostazji w Kościele. Kardynał Ciappi dodawał, iż rozpocznie się ona od samych jego szczytów. Także słowa ostatniego wykładu świętego Jana Pawła II o Fatimie interpretowane są tak, że papież uważał „że jedna trzecia kardynałów, biskupów i kapłanów pracuje dla szatana.’’

Dziś już wiemy, że ów dym szatana, to wpływy masonerii, która nieustannie infiltruje Watykan od wewnątrz, doprowadzając do jawnego wypaczenia chrześcijaństwa i prowadząc kościół ku biblijnej ohydzie spustoszenia. Dalej, niepokojące informacje o polskim Kościele podał w tygodniku Głos z 2008 roku profesor Jan Żaryn z Instytutu Pamięci Narodowej. Stwierdził on, iż wśród księży diecezjalnych było 2142 tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa.

Reasumując dzisiejsze rozważania, należy jednoznacznie stwierdzić, że to przede wszystkim światowa masoneria stanowi w dobie obecnych przemian największe zagrożenie dla Kościoła oraz dla niepodległości i suwerenności naszej Ojczyzny. Masoni w Polsce funkcjonują podobnie jak w Unii Europejskiej. Uważają oni, że zmasonizowanie Polski już się dokonało. Pisali: „Gwiazda masońska niedługo będzie nową gwiazdą betlejemską dla Polaków.”

Autor. Zespół globalne-archiwum.pl
Radek33
Pana Jezusa obrzezano na pewno,sam objawiając się i dyktując modlitwę do swojej Krwi świętym Brygidzie,Mechtyldzie i Gertrudzie mówił im,że Jego Krew najpierw przelała się podczas obrzezania
Quas Primas
W linku poniżej widać CAŁY ZAMACH na Adamowicza!!!
Film KASOWANY Z YT.

d.tube
PiotrM
ELOHIM. WOLĘ TRADYCJĘ ŚW. PAWŁA. ODSYŁAM CIE DO PROFESORA CHROSTOWSKIEGO. WIDZISZ, NAMASZCZENIE KTÓRE OTRZYMALIŚMY POUCZA NAS O WSZYSTKIM I NIE POTRZEBUJEMY INNEGO POUCZENIA TAK MÓWI EWANGELIA.
ELOHIM.
PiotrM 3 minuty temu

Elohim, ja to znam na pamięć, to ojczysty język w którym Maryja i św. Józef mówili- Aramejski.

..........................................................
Zapraszam do Katechizmu Kościoła Katolickiego!
423 Wierzymy i wyznajemy, że Jezus z Nazaretu, urodzony jako Żyd z córki Izraela w Betlejem, w czasach króla Heroda Wielkiego i cezara Augusta I

Piotruś jest napisane w Katec…More
PiotrM 3 minuty temu

Elohim, ja to znam na pamięć, to ojczysty język w którym Maryja i św. Józef mówili- Aramejski.

..........................................................
Zapraszam do Katechizmu Kościoła Katolickiego!
423 Wierzymy i wyznajemy, że Jezus z Nazaretu, urodzony jako Żyd z córki Izraela w Betlejem, w czasach króla Heroda Wielkiego i cezara Augusta I

Piotruś jest napisane w Katechizmie Kościoła Katolickiego nr 423 z dużej litery Żyd! Hahaha
🙏 🙏 🙏
HOOI II
@ELOHIM. Czy ojcem Jezusa był Żyd?
fartuszniak leszek
Trochę cytatów z Pisma Świętego:

Świętego Łukasza 1:28-31
"Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami>.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.
Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.
"

Świę…More
Trochę cytatów z Pisma Świętego:

Świętego Łukasza 1:28-31
"Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami>.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga.
Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.
"

Świętego Łukasza 1:34-38
"Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?
Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną.
Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.
Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.
"
-----------
Matką Jezusa tu na ziemi była Niepokalana Maryja - "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą ... oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus."
Ojcem Jezusa jest sam Bóg w Trójcy Świętej Jedyny: "Duch Święty zstąpi na Ciebie (Maryję) i moc Najwyższego osłoni Cię.
Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.
"
Jezus Chrystus jest prze wszystkim Synem Bożym, naszym Zbawicielem.
Jezus przyszedł na świat w Narodzie Wybranym przez Boga, którym w owym czasie byli Żydzi.
Żydzi skazując Jezusa Chrystusa na ukrzyżowanie utracili łaskę Narodu Wybranego.
Jeżeli można mówić o Jezusie, że był Żydem to tylko w wąskim zakresie i to tylko w czasie przeszłym, kiedy był na ziemi. Jezus Chrystus po Zmartwychwstaniu jest przede wszystkim Synem Bożym dla wszystkich ludzi na całej Ziemi i przypisywanie Mu narodowości jest nieuprawnionym przywłaszczaniem sobie Syna Boga.
Jak wynika z treści Pisma Świętego - Nowego Testamentu to Jezus Chrystus nie przestrzegał wielu praw żydowskich ustawionych na człowieka przez co był prześladowany przez Żydów i ukrzyżowany.

Świętego Jana 5:15-20
"Człowiek ów odszedł i doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w szabat.
Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam.
Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu.
W odpowiedzi na to Jezus im mówił: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni.
Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili.
"
PiotrM
Elohim, ja to znam na pamięć, to ojczysty język w którym Maryja i św. Józef mówili- Aramejski.
ELOHIM.
PiotrM 4 minuty temu

ELOHIM,W JAKIM JEST TO JĘZYKU?
SZLOM LECH MARIAM, MALIAT TAJBUTO, MARAN AMECH. MBARACHTO AT BNESZE ŁA-MBARACHU FIRO D'KARSECH - (MARAN) JESZU' (MSZICHO). MORT MARIAM, EME DALOHO ETKASZEF HLOFAJN HNAN HATOJE. HOSZO ŁA-BSZOTO DMAŁTAN. AMIN

,,..,..............................

Poszukaj w google translator ☕
PiotrM
MAŁA CIEKAWOSTKA: www.youtube.com/watch
PiotrM
ELOHIM,W JAKIM JEST TO JĘZYKU?
SZLOM LECH MARIAM, MALIAT TAJBUTO, MARAN AMECH. MBARACHTO AT BNESZE ŁA-MBARACHU FIRO D'KARSECH - (MARAN) JESZU' (MSZICHO). MORT MARIAM, EME DALOHO ETKASZEF HLOFAJN HNAN HATOJE. HOSZO ŁA-BSZOTO DMAŁTAN. AMIN
Nemo potest duobus dominis servire !
PiotrM
Czasy odstępstwa Watykanu dobrze mówisz, gdyż sam Bóg powiedział : Mądrość nie zamieszka w ciele grzesznym. Bóg jest Mądrością i sam dał nam do zrozumienia że Maryja jest Niepokalana bo w Niej Zamieszkał. Przyjął Ciało z Maryi Dziewicy i stał się Człowiekiem. Czasem nie warto wchodzić w dialog z tymi co znają tylko parę wersetów dla przeprowadzenia własnych myśli czy swojej mądrości wymądrzając…More
Czasy odstępstwa Watykanu dobrze mówisz, gdyż sam Bóg powiedział : Mądrość nie zamieszka w ciele grzesznym. Bóg jest Mądrością i sam dał nam do zrozumienia że Maryja jest Niepokalana bo w Niej Zamieszkał. Przyjął Ciało z Maryi Dziewicy i stał się Człowiekiem. Czasem nie warto wchodzić w dialog z tymi co znają tylko parę wersetów dla przeprowadzenia własnych myśli czy swojej mądrości wymądrzającej się która zamiast budować- dzieli.
PiotrM
Czasy odstępstwa Watykanu widzisz, jeden wers klarowny i po sprawie ale co nie którzy są tak perfidni że będą chcieli go podważyć i wtedy wiesz jakiego są ducha. 🤗 😇
ELOHIM.
Miriam z Nazaretu Matka Jezusa Chrystusa była Żydówką.
PiotrM
Lech 42, a oni myślą że do nich należy. Wyparli się Izajasza 53. Zbawiciela dlatego otrzymali: „Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce” (Mt 21, 43).
ELOHIM.
Jezus Chrystus był obrzezany i nauczał w synagodze ale co najważniejsze wypełnił Prawo!