Clicks605
Anja39
Nic bez Boga zrobić nie zdołacie, zatem zaprośmy Go do naszego życia by z nami wszystko czynił. www.youtube.com/watchMore
Nic bez Boga zrobić nie zdołacie, zatem zaprośmy Go do naszego życia by z nami wszystko czynił.

www.youtube.com/watch