Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks249

Modlitbová akcia 2020 - Sviečková 1988 - Podobnosť čisto náhodná?

Coburg
25. marec 1988 - 11 február 2020. Vraciame sa do minulosti? Opäť ide o veľa. V roku 1988 o biskupov, o náboženskú a občiansku slobodu. Dnes ide o naše rodiny, naše deti a Cyrilometodskú tradíciu. V …More
25. marec 1988 - 11 február 2020. Vraciame sa do minulosti? Opäť ide o veľa. V roku 1988 o biskupov, o náboženskú a občiansku slobodu. Dnes ide o naše rodiny, naše deti a Cyrilometodskú tradíciu. V roku 1988 vystúpil dekan Bratislavy v Slovenskej televízii (na zázname) Štefan Záreczký proti "sviečkovej" . Súčasnej modlitbovej akcie sa nemôže zúčastniť jej zvolávateľ Marián Kuffa. Cirkevná hierarchia - až na výnimky - tiež dáva ruky preč. Ostatní mlčia. Vidíte nejaký rozdiel? Ja len jeden veľký - a varujúci. Oznamovateľ sviečkovej a "hrdina" disentu František Mikloško dnes "fandí" nepriateľom. A ide voliť Kisku. Takže zajtra, milí priatelia, je to zase len a len na vás, tak ako na odvážnych ľuďoch 25. marca 1988, ktorí nekalkulovali, ale prekonali prekážky, a prišli...