Clicks147
nl.news

Politie vond demonen, Franciscus zal ze in Sint Pieters tentoonstellen

"Ik verontschuldig me bij degenen die beledigd zijn door de diefstal en het zinken van de Amazonebeeldjes in de Tiber," vertelde Franciscus aan zijn Amazone Synode op 25 oktober, en maakte dus de Pachamama-aanbidders tot "slachtoffers".

Volgens IMedia.info.org identificeerde Franciscus de beeldjes als die van de Andesgodin Pachamama. InfoVaticana.com weet dat hij ook zei dat de afgodsbeelden door de Italiaanse politie werden teruggevonden.

Franciscus bleef de leugenachtige verklaring afleggen dat de afgodsbeelden in Santa Maria in Traspontina "zonder afgoderij" werden tentoongesteld.

Toen kondigde hij aan dat ze tijdens de slotmis van de Pachamamasynode in Sint-Pieters zullen worden tentoongesteld.

#newsCzdmfkfwtv