Clicks1.6K
Čnosti 10. 💖 Láska ako čnosť. ČNOSTI - P. prof. Ľubomír Stanček, PhD. CM | L Á S K A LÁSKA AKO ČNOSŤ 10.1 Božia láska k nám 10.2 Láska ako čnosť a ako prikázanie 10.3 Prehrešenie voči božskej …More
Čnosti 10. 💖 Láska ako čnosť.

ČNOSTI - P. prof. Ľubomír Stanček, PhD. CM | L Á S K A
LÁSKA AKO ČNOSŤ
10.1 Božia láska k nám
10.2 Láska ako čnosť a ako prikázanie
10.3 Prehrešenie voči božskej čnosti láske
10.4 Vzrast čnosti lásky
10.5 Využívanie prostriedkov k vzrastu čnosti lásky
10.6 Svedectvo lásky aj položením vlastného života
10.7 Buďme svedkami lásky
10.8 Pravá láska