Clicks15
vi.news

Athens: Biểu tượng Đức Mẹ khóc than

Thủ đô Chính thống giáo Hy Lạp (Giáo phận) Kaisariani, Vyronas và Ymittos, bao gồm ba vùng ngoại ô của Athens, đã thông báo rằng một biểu tượng của Đức Mẹ đang "khóc" ở Vyronas.

Hiện tượng này bắt đầu vào ngày 8 tháng 9, Lễ giáng sinh của Mary, trong một buổi lễ. Nó lặp lại những ngày sau đó và thu hút nhiều người.

Giáo phận giải thích đây là một "dấu hiệu từ Thiên Chúa cho các tín hữu."

#newsGxtcpuuxfr