Clicks305
hr.news

Američki veleposlanik citira Franju kako bi promovirao homoseksualnu propagandu

Daniel Foote, američki veleposlanik u Zambiji, rekao je 2. prosinca da ga je "užasnulo" što je nazvao "opresivnom presudom" koja je osudila dva homoseksualca na 15-godišnju zatvorsku kaznu.

U Zambiji je zabranjeno homoseksualno bludništvo, u skladu s britanskim zakonima iz kolonijalne ere.

Foote je odglumio žrtvu, dodavši da mu je na društvenim mrežama primao prijetnje zbog svojih nasilnih komentara. Nastavio je citiravši Franju koji je "u više navrata govorio o [navodnoj] potrebi da njegova Crkva pozdravlja i voli sve ljude, bez obzira na seksualnu orijentaciju".

Citiravši Franjinu izjavu iz listopada 2016. godine Foote je dodao da "ljudi moraju imati pratnju kako ih Isus prati, kada osoba koja ima ovo stanje dođe pred Isusa, Isus im sigurno ne kaže da 'ode jer je homoseksualac'".

Franjo rutinski potiskuje istine izražene u Katekizmu Katoličke crkve 2357 da homoseksualno ponašanje predstavlja "činove ozbiljne neispravnosti" koja su "intrinzično poremećeni", "suprotni prirodnom zakonu" i ne mogu se odobriti "ni pod kojim okolnostima".

Predsjednik Zambije Edgar Lungu izjavio je da će njegova vlada radije odustati od američke pomoći nego prihvatiti homoseksualan blud.

Američki predsjednik Trump najavio je u veljači globalnu inicijativu za pritisak na vlade širom svijeta da promoviraju homoseksualno ponašanje.

Slika: Daniel Lewis Foote, #newsSipygsohkp