Edward7
1.7K

Wywiad z Malachi Martinem, jezuitą potępiającym aktywną rolę Watykanu w Nowym Porządku Świata

Według jezuity o. Malachiasza Martina, kapłana, jednego ze znawców "Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej", i mającego dostęp do ówczesnego papieża, 29 czerwca 1963 roku, za pontyfikatu Pawła VI, grupa czołowych kościelnych odbyła satanistyczną rytualną intronizację szatana w Kaplicy Paulińskiej w Watykanie, inaugurując "Wiek Szatana".
Według Malachiasza, sam papież Paweł VI oświadczył, że dym szatana wszedł do Watykanu. Twierdzenie potwierdzone zarówno przez egzorcystę Gabriele Amortha, jak i grupę dysydenckich prałatów katolickich zwanych "Millenarystami". Podobnie ojciec Malachi twierdził również o istnieniu w Stanach Zjednoczonych organizacji satanistycznych, które zostały stworzone przez prałatów.W 1999 roku zmarł nagle - ojciec Malachiasz i wielu uważa, że chciano uciszyć jezuitę, który za dużo wiedział i za dużo mówił. Co ciekawe, w chwili śmierci ojciec Malachi pisał książkę potępiającą aktywną rolę Watykanu w budowie Nowego Porządku Świata.Możecie przeczytać wywiad z nim na temat wydania jego powieści.

Wywiad z Malachi Martinem, jezuitą potępiającym aktywną rolę Watykanu w Nowym Porządku Świata The New American, 9 czerwca 1997 r.

Katolicki ksiądz Malachi Martin nie mieszka na plebanii, w seminarium, ani w żadnym innym miejscu dla kleryków. W latach sześćdziesiątych, po odejściu z pracy w Watykanie, uzyskał dyspensę od ślubów zakonnych jako członek jezuitów i rozpoczął życie jako laik za zgodą kanoniczną. Ojciec Martin nadal był katolikiem i odprawia Mszę prywatnie, ale jest głęboko zaniepokojony całkowitym zakłóceniem "praktycznie wszystkiego, co katolickie" w ciągu ostatnich trzech dekad.

Jego ostatnia książka, powieść zatytułowana "Windswept House The Last Pope" (wydana przez Doubleday w 1996 roku), opisuje polityczne i religijne intrygi niewielkiej grupy wysokich rangą urzędników watykańskich, pracujących nad wprowadzeniem Kościoła katolickiego do Nowego Porządku Świata. Powieść opisuje wysiłki nielojalnych kardynałów, którzy gorączkowo pracują nad obaleniem papieża i Kościoła, nie wahają się mordować, szantażować i uprawiać satanizm.

Ojciec Martin udzielił wywiadu w swojej rezydencji w Nowym Jorku przez Johna F. McManusa, redaktora "THE NEW AMERICAN" .
Pytanie . Mówisz, że twoja książka nie jest ani fikcją, ani rzeczywistością, ale dziełem „faktów”. Co przez to rozumiesz?
Odpowiedz . Dom smagany wiatrem to powieść. Ale w 85% opiera się na prawdziwych wydarzeniach, a wiele postaci, które się w nim pojawiają, jest prawdziwych, mimo że nadano im fikcyjne imiona. Są też żywi ludzie, o których wspominam, jak Michaił Gorbaczow, który jest taki sam jak w rzeczywistości. I kilka kluczowych postaci, które tak naprawdę są kompozycją kilku prawdziwych ludzi.
Pytanie . Ponad 30 lat temu opuściłeś jezuitów i zwykłe życie kapłańskie. Zostałeś wówczas skierowany do Watykanu jako zaufana osoba papieża Jana XXIII i kardynała Augustina Bea. Co spowodowało, że odszedłeś?
Odpowiedz . Coraz trudniej było mi widzieć Chrystusa w którymkolwiek z moich bezpośrednich przełożonych. Nie było żadnej liberalnej sprawy, której kardynał Bea by nie zrealizował. Już wtedy uważał ówczesnego zwierzchnika jezuitów, ks. Jeana Baptiste Janssensa, za wroga wiary. Moi koledzy uważali, że formalna przysięga przeciw modernizmowi, wymagana wówczas od każdego księdza, ale później odrzucona, była żartem. Ta przysięga zobowiązała nas do przeciwstawienia się „odnowie” dogmatu. W gruncie rzeczy modernizm utrzymuje, że dogmaty się zmieniają — całkowity absurd. Nie mogłem się nadawać do tej działalności wywrotowej.
Pytanie . Więc opuściłeś jezuitów. Ale to nie zwalniało cię z obowiązków księdza. Jaki jest twój obecny status?
Odpowiedz . Na moją prośbę Papież Paweł VI przyznał mi status uniwersalny, dzięki któremu nie będę podlegać żadnemu biskupowi. Nie ubieram się jak ksiądz i nie piastuję stanowiska kapłańskiego. Ale nadal jestem księdzem.
Pytanie . Kiedy chciałeś odejść, czy była jakaś próba powstrzymania cię?
Odpowiedz . Tak, powiedzieli mi, że mogę zostać kardynałem, że mam wiedzę biblijną, znajomość języków, młodość, dobre zdrowie, dobrą pamięć, a to wszystko stawiało mnie jako kandydata do awansu. Ale nie chciałem im zostać, ponieważ widziałem, że wiara była skompromitowana przez wielu.
Pytanie . Jego książka rozpoczyna się barwnym opisem świętokradczej „czarnej mszy”, która odbyła się w 1963 roku w Charleston w Południowej Karolinie. Czy to się naprawdę stało?
Odpowiedz . Tak, stało się. Faktem jest również, że przez telefon uczestniczyli wysocy urzędnicy kościelni z Watykanu. Młoda kobieta zmuszona do udziału w satanistycznym rytuale wciąż żyje i szczęśliwie mogła wyjść za mąż i prowadzić normalne życie. Podała szczegóły wydarzenia.
Pytanie . Nazywasz jednego ze swoich głównych bohaterów „papieżem słowiańskim”, a drugiego „kardynałem Świeckiego Miasta”. Czy masz na myśli papieża Jana Pawła II i nieżyjącego już kardynała Josepha Bernardina z Chicago?
Odpowiedz . Nie mogę potwierdzić tych spekulacji. Napisałem książkę z „faktami”. To nie jest dokument. Wokół leży słownik, który podobno podaje prawdziwe imiona dziesiątek moich postaci. Nie skompilowałem go i nie podpisuję się pod jego wnioskami, ale muszę powiedzieć, że jest dobrze zrobione.
Pytanie . Oprócz „kardynała świeckiego miasta” negatywnie opisujesz wielu innych kardynałów i biskupów. Czy te charakterystyki są oparte na prawdziwych wydarzeniach?
Odpowiedz . Tak, wśród kardynałów i hierarchii są sataniści, homoseksualiści, antypapisiści i współpracownicy, którzy chcą stworzyć rząd światowy.
Pytanie . Czy w Watykanie jest tyle intryg i nielojalności, na co wskazuje twoja książka?
Odpowiedz . W książce jest więcej, niż podałem. Papieża otaczają mężczyźni w strojach duchownych, którzy nie wyznają wiary katolickiej; współpracują z fundacjami, organizacjami, grupami międzynarodowymi, instytucjami finansowymi, rządami, uniwersytetami i innymi agencjami, aby wprowadzić nowy porządek świata.
Pytanie . W swojej książce mówisz, że wywrotowe wpływy na najwyższych stanowiskach duchownych Kościoła działają na rzecz wprowadzenia nowego porządku światowego. Co rozumiesz przez „nowy porządek świata”?

Odpowiedź. W swojej w pełni zaplanowanej formie nastąpi globalizacja monetarna, z przepływem kapitału i towarów zarządzanym przez jeden centralny podmiot, taki jak Szwajcarski Bank Rozrachunków Międzynarodowych. Każdy naród, który nie podporządkuje się globalnemu systemowi, zginie. Ponadto rozszerzy się Organizacja Narodów Zjednoczonych, która rozszerzy swoją nową strukturę etyczną, kierowaną już przez Michaiła Gorbaczowa i Maurice'a Stronga. Zastąpi to Dziesięć Przykazań i będzie podstawą nowej uniwersalnej religii bez Boga. Wszyscy chrześcijanie, a zwłaszcza katolicy, będą zmuszeni znosić męczeństwo, w którym będą musieli porzucić wszystko, w co wierzą, zostaną zmuszeni do zaakceptowania nowej formy państwa z nową religią. Ten nowy porządek świata nie będzie koncentrował się wokół grupy budynków, z których emisariusze będą wydawać rozkazy światu. Będzie ustawodawstwo krajowe, ale światowe rządy będą kierowane przez tych na szczycie.
Pytanie . Co rozumiesz przez „górę”?
Odpowiedz . Ukryta siła, o której pisałem w "Wind swept House", ma strukturę piramidy. Jest szeroki na dole, gdzie wiele osób realizuje swoje zainteresowania i ma nadzieję na awans na wyższe stanowiska. W miarę wchodzenia do struktury jest coraz mniej mieszkańców. Tylko nieliczni docierają do ostatniego poziomu dowodzenia, szczytu piramidy. Osoby te nie są wierne narodom, z których pochodzą; są nowym rodzajem istot ludzkich, internacjonalistami, którzy chcą kontrolować ludzkość. Nie mają Boga, ale zbiorowo zamierzają wykorzystać religię, rządy i cokolwiek innego, co uznają za przydatne, aby narzucić swoją wolę. Na przykład uważam, że ZSRR nie rozpadł się w sposób naturalny, ale rozpadł się z premedytacją. Te rozkazy przychodziły z góry.
Pytanie . Czy przewidujesz fizyczne represje w tym nowym porządku świata?
Odpowiedz . Tak, chociaż nowego typu. Siły zdeterminowane do zdobycia totalnej władzy z pewnością stworzą obozy detencyjne, ale osoby do nich wysłane zawsze będą ofiarami całkowicie legalnych postępowań; Zostaną uznani za winnych złamania prawa.
Pytanie . Czy Kościół katolicki jest większym celem niż inne kościoły?
Odpowiedz . Tak, ponieważ jest to niezależna organizacja międzynarodowa, której nie można dopuścić do istnienia jako konkurent. Kościół katolicki ma własny korpus dyplomatyczny ambasadorów stacjonujących w uprzemysłowionych krajach świata. 180 krajów wysłało ambasadorów do Watykanu. Żaden inny kościół nie przyciąga tyle uwagi. Ci, którzy pracują dla nowego porządku świata, muszą kontrolować tę wyjątkową organizację. Proces, którego używają, aby to osiągnąć, jest opisany w "Wind swept House". W książce, którą piszę, „Kościół jest warunkiem "sine qua non" nadejścia nowego porządku świata”.
Pytanie . Wspomina Pan o Radzie Stosunków Zagranicznych (CFR), ale tylko krótko. Jaki jest Twój stosunek do CFR?
Odpowiedz . To nie jest mózg tego wszystkiego. Istnieje wyższy poziom autorytetu i planowania, który rządzi CFR i innymi grupami. To szczyt, o którym mówiłem wcześniej.
Pytanie . Czy opisałeś to, co byłoby praktycznie całkowitym rozpadem Kościoła katolickiego, który obejmuje odmowę przez przywódców Kościoła wydalenia heretyków i apostatycznych teologów, zaprzestania fałszywego unieważniania małżeństw, wydalenia homoseksualistów, zmuszenia biskupów do przestrzegania praw i dogmatów kościelnych, itp. We wcześniejszej książce usprawiedliwia ksiądz papieża, że nie podjął działań w celu powstrzymania tych nadużyć, twierdząc, że istniały dobre powody jego zaskakującej tolerancji. Teraz jednak przyjął znacznie twardszą postawę, która nie oferuje już wymówek dla bezczynności. Dlaczego nowa postawa?

Odpowiedz . Za późno na szukanie wymówek. Papież musi użyć swojego autorytetu, aby uratować Kościół przed jego wewnętrznymi wrogami. Problemem w dzisiejszym Kościele jest apostazja, odejście od fundamentalnych dogmatów, zwłaszcza przez tych na wysokich stanowiskach. To nie to samo co herezja i schizma. Odstępcy powinni zostać wydaleni. Kiedy pozwolono im pozostać w środku, miasto stopniowo popada w tę samą apostazję.

Pytanie . Czy nie sądzisz, że niektórzy katolicy będą na ciebie zmartwieni z powodu twojej krytyki papieża i potępienia najwyższych urzędników Kościoła?

Odpowiedz . Niektórzy już są. Jednak papieże są zwykłymi ludźmi, którzy wznoszą się na nadzwyczajny poziom i otrzymują nadzwyczajne uprawnienia. Ogólnie rzecz biorąc, ale bardzo konkretne pytanie, są omylni, tak jak Piotr i Judasz. Jeśli chodzi o kardynałów i biskupów, jest wielu wielkich świętych, ale Kościół od dawna jest niszczony przez intrygi i nielojalność niektórych z nich.

Pytanie . Czy to, co opisujesz, ma coś wspólnego z planami XIX-wiecznych włoskich karbonariuszy? Ta grupa została ustanowiona w celu infiltracji Kościoła, aby duchowieństwo katolickie i ludzie postępowali zgodnie z ich instrukcjami?

Odpowiedz . Dokładnie! Jednak karbonariusze nigdy nie byli upiornym stowarzyszeniem, które funkcjonowało w tajemnicy z kapturami i wysokimi kapeluszami. Jeśli rozumiesz taktykę karbonariuszy, wiesz, że ich przywódcy nigdy nie zamierzali zniszczyć Kościoła, ale raczej zamierzali go wykorzystać. Uznali Kościół za siłę stabilizującą społeczeństwo na świecie i chcieli kontrolować go dla własnych celów. Ich głównym celem było otoczenie Papieża i zajęcie Watykanu oraz aby podążał za nimi Kościoł. Jego plan zawsze polegał na infiltrowaniu kościoła przez umieszczanie jego ludzi w seminariach i klasztorach, a nie na niszczeniu go.

Pytanie . Czy było coś podobnego do tego, co opisujesz w 2000-leciu Kościoła katolickiego?

Odpowiedz . Nie, nic podobnego. Nigdy nie było czasu, w którym praktycznie na każdym szczeblu Kościoła apostazja jest; chroniona, dozwolona, zachęca się do niej , a nawet nie jest potępiana. Wszystko to oznacza dla mnie jedno: to nie oznacza końca Kościoła; oznacza koniec struktury Kościoła, jaką znamy. I nie oczekuję, że Kościół katolicki w Ameryce zerwie z Rzymem i stworzy formalną schizmę. Kiedy następuje odstępstwo, ignorancja katolików sprawia, że pozostają posłuszni, jeśli zamiast odstępstwa prałatów Ameryki nastąpi formalna schizma – a prałaci jakiegokolwiek narodu ogłaszają formalne zerwanie – straciliby posłuszeństwo ludu .
Pytanie . Jedna z kilku osób żyjących w jego książce, która tak naprawdę nazywa się Michaił Gorbaczow. Czy jest mniej lub bardziej niebezpieczny dla ludzkości teraz, gdy nie jest już przywódcą byłego Związku Radzieckiego?
Odpowiedz . Jest znacznie bardziej niebezpieczny. Jest przeznaczona na wielkie rzeczy w planach tych, którzy realizują „proces”, który prowadzi do nowego porządku świata.

Pytanie . Czy w twojej książce wspomina się o „zmierzchu NATO”. Masz na myśli to, że NATO wkrótce zniknie?
Odpowiedz . Nie, mam na myśli upadek NATO, w związku z jego poczęciem. Pierwotnie został utworzony jako sojusz wojskowy, aby przeciwstawić się wszelkim możliwym sowieckim pochodom na zachód. Nie ma już Związku Radzieckiego, który był wielkim zagrożeniem militarnym dla Zachodu. NATO powinno zostać rozwiązane, ale jego struktura jest użyteczna, więc nadaje sobie nową rolę polityczną i gospodarczą.
Pytanie . Wspomina Pan o Radzie Stosunków Zagranicznych (CFR), ale tylko krótko. Jaki jest Twój stosunek do CFR?
Odpowiedz . Za tym wszystkim stoi mózg. Istnieje wyższy poziom autorytetu i planowania oparty na CFR i innych grupach. To jest szczyt, o którym wspomniałem wcześniej.
Pytanie . Jak respondenci potraktowali Twoją książkę?
Odpowiedz . Nie było złych komentarzy. Jednak wielu respondentów recenzowało moją książkę i „Biały dym”, Andrew Greeleya, w którym zaleca się wybór innego papieża, który zająłby się problemami, przed którymi stoi dziś Kościół. To oczywiście nie jest potrzebne, ale respondenci nazywają go konserwatystą, a mnie radykałem. To jest zabawne. „New York Times” nie zrecenzował mojej książki i nie oczekuję, że wydawcy Twojej książki to zrobią. Nie tak dawno na liście bestsellerów „Timesa” znalazła się moja kolejna praca, o której mówiono po prostu „dobra lektura”.
Pytanie . Co dalej z Malaquíasem Martinem?
Odpowiedz . W XII wieku żydowski uczony Majmonides napisał dla swojego ludu „Przewodnik dla zakłopotanych”. Mam nadzieję, że napiszę podobną książkę, aby pomóc katolikom w tym najbardziej niesamowitym okresie w historii. Malachi Martin został zamordowany.

Gloria TV/ Entronización de Satanás en el Vaticano