Clicks976

Podali sme sťažnosť na Radu pre vysielanie a retransmisiu pre reportáž propagujúcu eutanáziu

pochodzazivot.sk/…a-retransmisiu-pre-reportaz-propagujucu-eutanaziu/

Dňa 27. 3. 2021 bola v Rádiu Slovensko na SRo1 v relácii Štúdio svet približne o 10:26 odvysielaná reportáž o eutanázii v Španielsku, ktorá jednostranne podporovala eutanáziu a jej legalizáciu. Podali sme preto sťažnosť na Radu pre vysielanie a retransmisiu, pretože sme presvedčení, že vysielateľ touto reportážou porušil § 16 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách. Okrem tejto sťažnosti sme ohľadne tejto reportáže napísali list generálnemu riaditeľovi PhDr. Jaroslavovi Rezníkovi a riaditeľovi Sekcie programových služieb SRo Mgr. Michalovi Dzurjaninovi.

Celý text sťažnosti znie:
Podávam sťažnosť pre porušenie zákona vo vzťahu k rozhlasovej programovej službe na reportáž o eutanázii v Španielsku, odvysielanú v relácii Štúdio svet, Slovenský rozhlas, SRo1, dňa 27. 3. 2021 približne o 10:26 hodine (link na archív: rtvs.sk/radio/archiv/1161/1535157).

Som presvedčená, že vysielateľ porušil § 16 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, citujem:

„3) Vysielateľ je povinný
a) zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby,
b) zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických programov; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru,“ a to najmä z nasledovných dôvodov:

· Reportáž bola jednostranná a jednoznačne podporovala eutanáziu a jej legalizáciu.
· Už uvedenie relácie je manipulatívne: „Ako eutanáziu vnímajú nevyliečiteľne chorí ľudia, pri ktorých by bola asistovaná samovražda vykúpením, povie Kristína Chrenková.“ – jednoznačne podsúva extrémny názor, že eutanázia je „vykúpením“. V Slovenskej republike by sa takéto konanie považovalo za vraždu, alebo úkladnú vraždu, nie vykúpenie.
· Nasleduje opis prípadu Ramóna Sampedra, kde bol sprostredkovaný pohľad samotného Ramóna Sampedra, ktorý zastával pozitívny vzťah k eutanázii, a jeho priateľky, ktorá ho zabila, ktorá opäť zastáva pozitívny vzťah k eutanázii (ako dôvod, prečo svojho priateľa zabila, uviedla „lásku“). Príbeh Ramóna Sampedra je opísaný emotívne a manipulatívnym spôsobom vzbudzuje pozitívny vzťah k eutanázii. Opozičný názor k tomuto prípadu nedostal žiaden priestor.
· Nasleduje opis prípadu Anchela Ernandesa, ktorý pomáhal s usmrtením svojej chorej manželky. Ani k tomuto prípadu nebol odvysielaný iný názor.
· Tretia opísaná osoba propagujúca eutanáziu je Rafael Botella, ktorý síce neuvažuje o eutanázii, ale prihovára sa, aby takú možnosť mal. „Ak niekto nechce žiť, nikto nemá silu zabrániť mu v tom len kvôli voličom alebo nejakej ideológii,“ povedal. Odpor k zabíjaniu chorých ľudí bol tým vykreslený ako populistický, resp. ideologický. Ani v tejto časti reportáže nie je poskytnutý priestor inému pohľadu, ktorý by reagoval na odprezentovaný jednostranný pohľad.
· Hoci reportáž v úvode uvádza, že priblíži pohľady nevyliečiteľne chorých na tému eutanázie, selektívne vyberá len troch ľudí, ktorí zastávajú pozitívny pohľad na eutanáziu. V celej relácii nedostal priestor žiaden chorý človek, ktorý by eutanáziu odmietal.
· Následne reportáž dáva krátky priestor (asi 20-sekundový z takmer 6-minútovej reportáže) hovorkyni organizácie kresťanských právnikov, pričom ju uvádza ako „krajne pravicovú asociáciu kresťanských právnikov a právničiek“. Tým škatuľkuje túto organizáciu ako extrémistickú/krajne pravicovú, čím podkopáva dôveryhodnosť jej vyjadrení. Ak táto organizácia nie je krajne pravicová (čo predpokladám), takýto hodnotiaci súd nemal byť odvysielaný. Ak táto organizácia krajne pravicová je, mal byť poskytnutý priestor inej organizácii, ktorá nie je vnímaná ako krajne pravicová. Výber organizácie (resp. jej hodnotenie) je z tohto hľadiska manipulatívny.
· Táto hovorkyňa dostala priestor, aby okomentovala zákon; nedostáva však priestor (okrem nej ani nikto iný), aby hodnotila samotnú tému eutanázie, propagácii ktorej sa prakticky celá reportáž venuje. Výber odvysielanej reakcie je teda neadekvátny k obsahu relácie, čo je opäť manipulácia poslucháča, ktorý nemá možnosť vypočuť si iný názor na nosnú tému, a teda ani si vytvoriť vyvážený pohľad na základe odvysielanej relácie.
· Nie je mi tiež známe, že by v tejto relácii (Štúdio svet) alebo v inej relácii v primeranom čase Slovenský rozhlas odvysielal inú reportáž o eutanázii, v ktorej by prezentoval opačný pohľad na túto tému.


Mgr. Martina Bednáriková, MA
Martina Bohumila Lutherová
Na každého dojde:

„Odmietli ste radu. Odmietla ste sa brániť. Tento tribunál preto rozhodol, že obžalovaná, zadržaná Hillary Rodham Clintonová, bude popravená obesením,“ povedal na rovinu viceadmirál Hannink. „Rozsudok bude vykonaný 26. apríla.tadesco.org/vojensky-tribunal-hillary-clintonovej/
Peter(skala)
Nie, že by som neveril ako by bola schopna Clintonova takých ohavností, ale iné media tvrdia, že ide o HOAX:
usatoday.com/…y-theory-hillary-clintons-arrest-false/4629706001/
Peter(skala)
Za Hoax považuju správu, že bola uveznená a dokonca už aj popravená v Guatanamo
Martina Bohumila Lutherová
Co jiného mají hlásat ti co sjou stejného ducha?
Nevím já u toho nebyla. ALe ta hrůza pro všechny
co s ní v tom jeli.
Peter(skala)
tiež si myslim, že sa jej budu zastávať a obhajovať (zapredaní zvrhlici) ale reakcia na članok hovorí, že Clintonová je živá a nie je uveznená.
Chcelo by to vidieť nejaké video, kde v posledných dnoch vystupuje naživo.
Martina Bohumila Lutherová
Petře, dnes je klonů, a dvojníků. Kdoví jestli ty si skala
ane zpráchivělá horouda 🤑
Peter(skala)
😊 tak to si zabila ale pokial ide o Clintonovu tak to môže byť ešte zaujimavé, či azda nemá dvojničku. Šak uvidíme 🤪
Martina Bohumila Lutherová
Peter - jak pohlížíš na to,když se špičky Vatikánu
zúčastňovali všeho hyenismu NWO - skončí také

na GITMO ?

...Spoutaná Hillary Clintonová byla pod vojenským dohledem přepravena z vazby Camp Delta na šibenici vyrobenou z ocelové mřížoviny s výkyvnými dveřmi pod nohama, kterou armádní inženýři postavili na mýtině poblíž majáku Windward Point na jižním okraji GITMO. K ocelovému nosníku byla …More
Peter - jak pohlížíš na to,když se špičky Vatikánu
zúčastňovali všeho hyenismu NWO - skončí také

na GITMO ?

...Spoutaná Hillary Clintonová byla pod vojenským dohledem přepravena z vazby Camp Delta na šibenici vyrobenou z ocelové mřížoviny s výkyvnými dveřmi pod nohama, kterou armádní inženýři postavili na mýtině poblíž majáku Windward Point na jižním okraji GITMO. K ocelovému nosníku byla připevněna obdélníková krabička s pěti červenými tlačítky a před každým tlačítkem stál voják v uniformě. Na vyvýšené plošině stál další voják a navlékl Clintonové oprátku na krk. 🥺
tadesco.org/hillary-clinton-byla-popravena-na-guantanamu/
Martina Bohumila Lutherová
Smutné - jaký život ,taková smrt.

Kněz a lékař vystoupali po třinácti schodech vedoucích na vrchol plošiny a postavili se vedle vojáka, který kontroloval, zda je oprátka na krku Clintonové na svém místě. Viceadmirál Hannink se zeptal, jestli chce Clintonová poslední pomazání nebo zda chce říci svá poslední slova.

Clintonová prolomila ticho. „Jsem Hillary Clintonová, toto mi nemůžete udělat,“ …
More
Smutné - jaký život ,taková smrt.

Kněz a lékař vystoupali po třinácti schodech vedoucích na vrchol plošiny a postavili se vedle vojáka, který kontroloval, zda je oprátka na krku Clintonové na svém místě. Viceadmirál Hannink se zeptal, jestli chce Clintonová poslední pomazání nebo zda chce říci svá poslední slova.

Clintonová prolomila ticho. „Jsem Hillary Clintonová, toto mi nemůžete udělat,“ řekla skřehotavým hlasem čarodějnice.

„Už je po všem,“ zakřičel na ni Donald J. Trump.

tadesco.org/hillary-clinton-byla-popravena-na-guantanamu/
Stylita
pan Marný Koukal a jeho web koukám jede
Martina Bohumila Lutherová
Stylito, už jsi to někdy slyšel?:,"že pozůstalý by nikdy
neměl o své lásce k zesnulému mluvit v min. čas.
Neměl by říkat: "Měli jsme se navzájem rádi ".
Měl by vždy říkat :
" Máme se tak rádi" . Je důležité
si připomenout slova S.Z.: "Láska je silnější než smrt".
Láska nemůže být znehodnocena smrtí. Nesmíme do
volit, aby se naše láska stala věcí minulou, což by zna
menalo-že nevěříme v …
More
Stylito, už jsi to někdy slyšel?:,"že pozůstalý by nikdy
neměl o své lásce k zesnulému mluvit v min. čas.
Neměl by říkat: "Měli jsme se navzájem rádi ".
Měl by vždy říkat :
" Máme se tak rádi" . Je důležité
si připomenout slova S.Z.: "Láska je silnější než smrt".
Láska nemůže být znehodnocena smrtí. Nesmíme do
volit, aby se naše láska stala věcí minulou, což by zna
menalo-že nevěříme v pokračování člověka ,který
zemřel. Museli bychom pak také přiznat, že jsme
nevěřící a ateisté v tom nejhorším slova smyslu
...
(tolik z jednoho ortodoxního plátku O smrti)
Stylita
Chápu to tak, že čím je člověk starší, tím víc filozofuje o smrti.
Martina Bohumila Lutherová
Špatně jsi to pochopil je to o pozůstalých.
Vždy přítomnost- pokud věříš ve věčnost.!
Tys to věděl?
Stylita
Vždycky. 😊 Po pravdě je mi odporný kult přítomnosti. Dej Bůh , ať běžíme k cíli podobně jako svatý apoštol Pavel.
Martina Bohumila Lutherová
Takový duchovní život bez vědomí přítomnosti Boží je mi cizí.
Stylita
To si nerozumíme, Boží přítomnost je něco jiného než kult přítomnosti, myslím přítomného okamžiku. Jeden pán si na tom postavil živnost - Eckhart Tolle.
Martina Bohumila Lutherová
K čemu by byla přítomnost když bych ji neprožívala
v Božím Duchu. Např. napojit se na Kristovu smrt
a zůstat v ní-lze jen v přítomnosti.
Martina Bohumila Lutherová
A co se týče té citace z knihy metropol. Anthony Blooma-
tak pro mě osobně to byla velká neznámá - takto
přítomností myslet na zesnulé blízké.
Stylita
nejsme stvořeni jen pro tento pomíjivý krátký život
Martina Bohumila Lutherová
Stylita
Zmínil ses o Mistru Eckhardovi to je ten co učil
žít přítomnost takto:sed s kolenama pod bradou
opřít se o zeď a uvědomovat si "jájsem" a nepřipustit
jinou myšlenku- četla jsem tu knihu už cca před40 roky
líbila se mi. Tak tomu říkáš kult přítomnosti? Zajímavé,
mě to pomohlo dostat se do Boží přítomnosti ve smys
lu-jak se píše v Písni Písní :
"táhni mě za sebou dejme se v běh,doveď mě …More
Stylita
Zmínil ses o Mistru Eckhardovi to je ten co učil
žít přítomnost takto:sed s kolenama pod bradou
opřít se o zeď a uvědomovat si "jájsem" a nepřipustit
jinou myšlenku- četla jsem tu knihu už cca před40 roky
líbila se mi. Tak tomu říkáš kult přítomnosti? Zajímavé,
mě to pomohlo dostat se do Boží přítomnosti ve smys
lu-jak se píše v Písni Písní :
"táhni mě za sebou dejme se v běh,doveď mě Králi
v komnatu svou, tam budem jásat tebou se těšit Láskou
se opájet více jak vínem
"nebo ještě...."přitahuj mě ať
běžím po vůní mastí Tvých
" tento uryvek milovala sv.
Terezička Ježíškova a myslím, že odpovídá také sv. Pavlovi
jak běží k cíli.
Stylita