vi.news
28

Dị giáo cổ xưa của Luther là Giáo huấn mới của Francis

“Sự xưng công bình xảy ra như thế nào?”, Francis hỏi tại buổi Tiếp kiến Chung ngày 29 tháng 9. Ông trả lời: “Trả lời câu hỏi này tương đương với việc khám phá ra một điều mới lạ khác trong giáo …More
“Sự xưng công bình xảy ra như thế nào?”, Francis hỏi tại buổi Tiếp kiến Chung ngày 29 tháng 9.
Ông trả lời: “Trả lời câu hỏi này tương đương với việc khám phá ra một điều mới lạ khác trong giáo huấn của Thánh Paul: rằng sự xưng công bình xảy ra bởi ân điển. Chỉ bởi ân điển: chúng ta đã được xưng công bình bởi ân điển trong sạch ”.
Theo Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo (1993) “sự xưng công bình thiết lập sự hợp tác giữa ân sủng của Đức Chúa Trời và sự tự do của con người.”
Sự xưng công bình chân chính được thể hiện bằng những hành động tốt. James 2,18 giải thích rằng ngay cả ma quỷ cũng tin rằng có một Đức Chúa Trời và kết luận, "Hãy chỉ cho tôi đức tin của bạn mà không cần hành động và tôi sẽ cho bạn thấy đức tin của tôi bằng hành động của tôi."
#newsGkemmjuhfq