Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks77
vi.news

Nhà thờ nơi Thượng hội đồng Đức khai mạc, bị hư hại

Cơn bão "Sabine" (Anh / NL: Ciara) vào tối Chủ nhật đã ập vào Đức và bẻ cong một cần cẩu xây dựng ở Frankfurt và đẩy nó qua mái nhà thờ lớn của địa phương.

Không ai bị thương. Đầu tháng 2, Sy của Đức đã khai mạc trong nhà thờ này.

Những người hiểu các dấu hiệu của thời đại, nói về một dấu hiệu từ Thiên Chúa.

#newsRmqeylrhna