Clicks773

Zjavenie Kráľovnej pomoci 4. decembra 2019

Coburg
1
Púť na horu Svätodušnica, sviatok Kráľovnej pomoci, hovorí vizionárka Adriana Kúdelová