11:58
O. Zdzisław
209
Pan Jezus Mówi dziś. 26 milosierdzie.info.plMore
Pan Jezus Mówi dziś.

26

milosierdzie.info.pl