johnfrax
11.5K

Každý podpis je volanie o milosť.Petícia za záchranu žena a matky,kresťanka

Ázie manžel, Ashiq a dcéry, Isha a Isha, modlite sa za jej prepustenie.
Facebook
Podiel petíciu

Ja, dolupodpísaný,zdvorilo žiadam o okamžité prepustenie Ázie Bibi z väzenia v Pakistane a svojho rúhanie presvedčenia a zrušenia rozsudku smrti.Žiadame vás, aby ste zmilovali sa nad našou kresťanskou sestrou.
Prosím, aby táto manželka a matka bola prepustená na slobodu, a mohla žiť so svojím manželom a deťmi.
www.callformercy.com
PETÍCIA ZA PREPUSTENIE väznenej matky, kresťanky ASIE BIBI !!!!!

Pákistánská křesťanka čeká již dva roky na popravu. Odmítla přestoupit na islám

www.callformercy.com

FIRST NAME (Meno)

LAST NAME (Priezvisko)
ADDRESS (Ulica a číslo domu)
CITY (Mesto)
STATE (z ponuky vybrať Other= iný)
ZIP / PSČ
COUNTRY (Krajina)
EMAIL (Adres e-mail)

TO: Úradníci
johnfrax
Dupľujem príspevok vložený Ľubicou.
Zatial sa na stránke uvádza počet pospísaných
397,998
Každý podpis je volanie o milosť.
Petícia za záchranu žena a matky,kresťanka

www.callformercy.com
PETÍCIA ZA PREPUSTENIE väznenej matky, kresťanky ASIE BIBI !!!!!
Pákistánská křesťanka čeká již dva roky na popravu. Odmítla přestoupit na islám
www.callformercy.com
FIRST NAME (Meno)
LAST NAME (Priezvisko) …More
Dupľujem príspevok vložený Ľubicou.
Zatial sa na stránke uvádza počet pospísaných
397,998
Každý podpis je volanie o milosť.
Petícia za záchranu žena a matky,kresťanka

www.callformercy.com
PETÍCIA ZA PREPUSTENIE väznenej matky, kresťanky ASIE BIBI !!!!!

Pákistánská křesťanka čeká již dva roky na popravu. Odmítla přestoupit na islám

www.callformercy.com

FIRST NAME (Meno)

LAST NAME (Priezvisko)
ADDRESS (Ulica a číslo domu)
CITY (Mesto)
STATE (z ponuky vybrať Other= iný)
ZIP / PSČ
COUNTRY (Krajina)
EMAIL (Adres e-mail)