Clicks527

Voda boží dar

Marki
2
Vážíme si vody?
superiel
Skvělý!!!
Marki
Tak hlúpi ľudia predsa neexistujú!