Clicks1.3K

Nigériai Barnabás felhívása a Koronavírus kapcsán

Szeretett testvéreim az Úrban! Bárcsak befedne mindnyájunkat és az egész világot Jézus Krisztus Drága Vére! Nyilvánvaló, hogy a világ az előre megjövendölt büntetéshez közeledik. A Szűzanya azt …More
Szeretett testvéreim az Úrban!

Bárcsak befedne mindnyájunkat és az egész világot Jézus Krisztus Drága Vére!

Nyilvánvaló, hogy a világ az előre megjövendölt büntetéshez közeledik. A Szűzanya azt mondta, hogy az engesztelés az egyetlen út a túlélésre. 2018-ban egy fontos felhívást adott egy októbertől júniusig tartó cönákulumra. Azt kérte, hogy ezeket évente mint cönákulum-hónapokat tartsuk meg. Szenvedélyesen arra szólított fel, hogy a Drága Vér odaszentelt tisztelőinek legalább a harmadrésze hűségesen engeszteljen, tartsa meg a harmadik péntekeket. A világ most a rá váró járványok egyike előtt áll, amelyek sújtani fogják. Senki sem beszél az imáról és az engesztelésről. Ehelyett az imát arra korlátozzák, hogy azzal legyőzzék a járványt. Azért írok, hogy minden alvó apostolt és szerető lelket felébresszek. Azért írok, hogy mindnyájunkat emlékeztessek az ima és az engesztelés fontosságára. Azért írok, hogy emlékeztessek a 3. pénteki engesztelés és a cönákulum fontosságára. Most van itt az imának és a csendnek az ideje. Hajtsuk meg az imában és az engesztelésben a térdünket! Keressünk menedéket minden csütörtökről péntekre virradóan a gecemáni órában. Most nem annak van itt az ideje, hogy másokat megítéljünk, hogy másokra mutogassunk, másokat hibáztassunk, és hogy az egyházra újjal mutogassunk. Mi mindnyájan vétkeztünk. Mi mindnyájan előidézői vagyunk a problémáinknak!! Senki se szent Isten előtt!!! Jöjjetek, alázkodjunk meg Isten előtt, ahogyan Ninive népe tette, bánjuk meg bűneinket! Bárcsak megmentene Jézus Krisztus Drága Vére minket és az egész világot.

Eddig Barnabás felhívása. Ezt a felhívását a 2018 július 31-edikei üzenet alapján tette, amely így hangzik:

Imádság közben a júliusi novéna utolsó napján egy látomásban láttam a Szűzanyát. Kilenc kis angyal kísérte, és szelíden ezt mondta… Szívemben megkérdeztem: „Anyám, mi ez a két felhívás?” Az Istenanya rám mosolygott és ezt mondta: „Barnabás ha csak egy harmadrésze azoknak, akik minden népből Jézus Krisztus Drága Vérének szentelték magukat, készen van arra, hogy élje ezt az odaszentelődést, akkor Jézus abban az országban uralkodni fog. Gyermekeim gondjai tovaszállnak, én fogom őket megvigasztalni. A második, hogy ez év októberétől a következő év júniusáig az ima és az engesztelés egy következő cönákulumára hívlak. Ez a cönákulum egy kilenchónapos engesztelés minden harmadik pénteken. Szeretném, ha itt lenne minden gyermekem, de ezeket a cönákulumokat e nemzet minden Gecemáni kertjében megtarthatják. A többi országok, amelyek részesedni szeretnének ebben a kegyelemben, tegyék ugyanezt az ő kiválasztott centrumaikban.

Ha legalább egy harmada azoknak, akik odaszentelték magukat Jézus Krisztus Drága Vérének, ezt a hívást követi, annak a nemzetnek a problémáit megoldom, és nyugalmat ajándékozok neki. A migráns hazatér, a szomjazó friss vízre talál, és az éhezők jóllaknak. Nagyon örülök annak, ha gyermekeim visszatérnek a szeretet és a kiengesztelődés szentségéhez. A hit újra növekedni fog országukban.

(Forrás:
www.engesztelok.hu/…/1518-nigeriai-b…)

Nigériai Barnabás előadása Magyarországon 2017. április 25. www.youtube.com/watch

Megjegyzés: Különösen is imádkozzunk és engeszteljünk azokért, akik bűneik miatt nincsenek a megszentelő kegyelem állapotában és a járvány ideje alatt a bűnbocsánat, valamint a betegek szentségének vétele nélkül fognak meghalni.
Miserere_nobis
Sajnos az emberek nagy többsége mindig valami újra vágyik a katolikus egyházban is. Lassan olyan már, mint egy pünkösdista szekta...
Isten állandó...
FATIMA SZÁZ
" Dr. Ayo Maria Atoyebi O.P. püspök egyházi engedéllyel látta el a Jézus Krisztus Legdrágább Véréről szóló üzenetek egy részét és a teljes imakönyvet. Az Ontisha egyházmegye érseke, H.H. Stefan Obiukwu a hit védelmének fényében átvizsgálva 1999. 07. 01-jén a jelen üzeneteket beleértve a nagy Pecsétet és a hozzá kapcsolódó imákat és ígéreteket az Egyház tanításával összhangban lévőnek találta és …More
" Dr. Ayo Maria Atoyebi O.P. püspök egyházi engedéllyel látta el a Jézus Krisztus Legdrágább Véréről szóló üzenetek egy részét és a teljes imakönyvet. Az Ontisha egyházmegye érseke, H.H. Stefan Obiukwu a hit védelmének fényében átvizsgálva 1999. 07. 01-jén a jelen üzeneteket beleértve a nagy Pecsétet és a hozzá kapcsolódó imákat és ígéreteket az Egyház tanításával összhangban lévőnek találta és Nihil obstattal látta el. Az Imprimaturat 2001. június 17-én, Atoyebi püspök adta meg." engesztelok.hu/…/959-barnabas-nw…
charisma
Köszönöm, ez meggyőzőnek tűnik, bár a kritikai vélemény több mint súlyos tényeket tartalmaz Barnabás esetében.
charisma
Nigériai Barnabás szinte mindenhol együtt szerepel az Isteni Irgalmasság Mária (MDM) látnoknő és a második és/vagy nagyfigyelmeztetésre utaló oldalakon.
Óvatosságot javaslok mindenkinek az üzenetek terjesztésében.
Sehol nem találtam az interneten püspöki megnyilatkozást, ami megerősítette volna Nwoye Barnabas szolgálatát, látomásainak helyességét.
Ha valakinek van ilyen, kérem adja közre mielőbb…More
Nigériai Barnabás szinte mindenhol együtt szerepel az Isteni Irgalmasság Mária (MDM) látnoknő és a második és/vagy nagyfigyelmeztetésre utaló oldalakon.
Óvatosságot javaslok mindenkinek az üzenetek terjesztésében.
Sehol nem találtam az interneten püspöki megnyilatkozást, ami megerősítette volna Nwoye Barnabas szolgálatát, látomásainak helyességét.
Ha valakinek van ilyen, kérem adja közre mielőbb!

Egy részletes angol nyelvű elemzés Barnabásnak a katolikus tanítással ellentétes hittételeiről itt található:
www.catholicplanet.com/apparitions/false33.htm

Az elemzés összegzése így szól:
"Nagyon sok hamis magánkinyilatkoztatás, mely ehhez hasonló állításokat tartallmaz, azt állítja hogy az Antikrisztus a világban van, és az egyetlen reményt csak egy adott magánjelenés és annak újdonságai jelentik. De a Barnabásnak adott hamis magánkinyilatkoztatás szégyenletes módon abban különbözik sok másiktól, hogy jó és szent áhitatot vállal, beleértve a Drága Vért és a Feszületet is, és ezeket eltorzítja az állítólagos magánnyilatkoztatás felmagasztalása céljából. A Barnabásnak küldött üzenetekben szereplő hiba sok és súlyos. Ezért azt a következtetést vonom le, hogy Barnabas Nwoye állítólagos magánnyilatkoztatása hamis és nem a mennyből származik."
Gratia copiosa
Oberammergau-ban 10 evente az egesz falu szereplesevel eljatsszak a Passiot. Miert? Mert 1627-ben a pestisjarvany idejen karantent csinaltak a falubol, korulzartak, se ki se be. Az egyikuk megtorte a karantent es behurcolta a pestist, 83-an es sok gyerek meghalt. Nem is vokt baloldali elkenzeki, csak felelotlen. Akkor a templomban osszegyultek es megfogadtak, ha megmenekulnek, mindnyajan a …More
Oberammergau-ban 10 evente az egesz falu szereplesevel eljatsszak a Passiot. Miert? Mert 1627-ben a pestisjarvany idejen karantent csinaltak a falubol, korulzartak, se ki se be. Az egyikuk megtorte a karantent es behurcolta a pestist, 83-an es sok gyerek meghalt. Nem is vokt baloldali elkenzeki, csak felelotlen. Akkor a templomban osszegyultek es megfogadtak, ha megmenekulnek, mindnyajan a faluban megjelenitik a Passiot. Isten meghallgatta a fogadalmukat es probara tette oket, megmenekultek. Mar nagy kozonseguk van, mexszirol is jonnek latni omet A ferfiak szakallt novesztenek, mindenkinek van szerepe feladata. Nagyon szep.
Mennyország, Mennyország
Jézus Krisztus legdrágább Vérének ájtatossága:
www.tengernekcsillaga.hu/…/Jezus-draga-ver…
Mennyország, Mennyország
A Szent Vér és az engesztelés:
www.tengernekcsillaga.hu/…/ASzentverEngesz…
One more comment from Mennyország, Mennyország
Mennyország, Mennyország
A Jézus Szent Vérének való odaszentelődés megújításának szertartása: engesztelok.hu/megujit.pdf