01:48:08
valent
97.9K
Éra strachu - Hrůzovláda psychiatrie. Sledujte pozorně od začátku do konce. Krutost, pohrdání občany, ponižování lidské důstojnosti, arogance i zastrašování a psychické týrání slabých - jevy …More
Éra strachu - Hrůzovláda psychiatrie.

Sledujte pozorně od začátku do konce.
Krutost, pohrdání občany, ponižování lidské důstojnosti, arogance i zastrašování a psychické týrání slabých - jevy časté i v současné justici, v opatrovnictví i u tzv. soudních znalců - porovnejme s podobnou hrůzovládou v dokumentu. Historii psychiatrických zvěrstev můžete najít všude, ale nikde ji neuvidíte tak jasně a zřetelně jako v samotném rodišti psychiatrie - v Německu.
Tento šokující dokumentární film vychází z rozsáhlého pátrání a rozhovorů s psychiatrickými odborníky a oběťmi a odhaluje trpkou historii psychiatrie od jejich prvopočátků až do současnosti.
Je to zřídkakdy vyslovený příběh o falešných tvrzeních, škodlivých léčbách a té nejvyšší míře lidské krutosti.
Žito
🤗
svetlospasy
Žito
Velmi Tě vítám, drahocenný bratře, chyběl jsi mi zde. Jsem proto rád, že ses vrátil !
🤗 👍More
Žito

Velmi Tě vítám, drahocenný bratře, chyběl jsi mi zde. Jsem proto rád, že ses vrátil !
🤗 👍
Žito
NEVŠÍMAVOST...
Je to postoj kněze a levíty z podobenství o milosrdném samaritánovi.
Postoj lidí bez lásky k bližnímu.
Takoví budou na konečném účtování přiřazeni ke kozlům.
Dobře jsi to napsal, bratře Světlospásy.
🤗More
NEVŠÍMAVOST...

Je to postoj kněze a levíty z podobenství o milosrdném samaritánovi.
Postoj lidí bez lásky k bližnímu.
Takoví budou na konečném účtování přiřazeni ke kozlům.

Dobře jsi to napsal, bratře Světlospásy.
🤗
svetlospasy
Já jsem ten poslední, kdo by se o tyto věci psychiatrie nezajímal, proto to skutečně byla jen - ne možná laskavá - ale přímo vzhledem k nepochopení spolubratry, - hloupá ironie, když jsem napsal "nezajímej se, odpočiň si" - ale myslel jsem si, že takto Jamajla přivedu ke správnému pochopení věcí. Nestalo se to. Jsem z toho smutný. -Kdybych to byl ale já, kdo radí špatně - nevšímavost - …More
Já jsem ten poslední, kdo by se o tyto věci psychiatrie nezajímal, proto to skutečně byla jen - ne možná laskavá - ale přímo vzhledem k nepochopení spolubratry, - hloupá ironie, když jsem napsal "nezajímej se, odpočiň si" - ale myslel jsem si, že takto Jamajla přivedu ke správnému pochopení věcí. Nestalo se to. Jsem z toho smutný. -Kdybych to byl ale já, kdo radí špatně - nevšímavost - pak bych pod toto video původně nenapsal, že jsem se na sociální síti někdy před půl rokem zabýval jenom psychiatrií! Neustále jsem tam překládal z CCHR videa, s odkazem na časování výroků, aby si to každý mohl vyhledat v původní anglické videoverzi a pod to jsem dal překlad výroků lékařů, psychiatrů, psychologů, neurologů a pacientů, obětí zločinů a další. Videa byla provázena hrůzou toho, jaká je v tomto videu od bratra Valenta. Je to strašné, co si lidé vytrpí na psychiatrii, protože je to mašinérie nacismu, jak říká tohle video a že: dnes se liší od nacistické psychiatrie jen málo, byla trochu zjemněna ale jinak je to to samé.
Hezký den bratří a sestry, Pán s vámi.
🤗
svetlospasy
Proto jsem citoval ve svém vyjádření k jamajlovi Písmo svaté starého Zákona v části, kde právě Hospodin za lidské násilí naplňující Zem hrozí likvidací lidského potenciálu. K tomu ale, že se Hospodin rozhněval, patří i naše nevšímavost, viz právě sdělení jamajla, že ho to nezajímá. To je děsivý postoj. Za takový postoj můžeme být exkomunikováni z Ježíšovy spásy.
2 more comments from svetlospasy
svetlospasy
chci upřesnit, že to byla laskavá ironie (tím odkazuji na své sdělení jamajlovi, kdyby nebylo pochopeno ve svém pravém smyslu. Je taky fakt, že ironie do vyjadřování nepatří, píše o tom už sv. Pavel). Pravý postoj je samozřejmě právě opačný, tj.: všímejme si vždy utrpení druhých! To je rozkaz uložený od Boha. Říkat, že se na to dívat nebudu je sobectví, nezájem o to, co se děje kolem mě …More
chci upřesnit, že to byla laskavá ironie (tím odkazuji na své sdělení jamajlovi, kdyby nebylo pochopeno ve svém pravém smyslu. Je taky fakt, že ironie do vyjadřování nepatří, píše o tom už sv. Pavel). Pravý postoj je samozřejmě právě opačný, tj.: všímejme si vždy utrpení druhých! To je rozkaz uložený od Boha. Říkat, že se na to dívat nebudu je sobectví, nezájem o to, co se děje kolem mě, ve smyslu: "však já mám svůj klid" - takový postoj je nesprávný.
--------------------------------------------------------------------

jamajl — 5.3.2013 19:56:23:
Tak viděl jsem něco pře dvě minuty a myslím že není důvod se dál koukat.
Tohleto není nic pro mně.
A myslím nic pro nikoho.
Možná snad pro někoho kdo se věnuje profesně takovéto práci.
Asi tomu nerozumím.
---------------------------------------------------------------

svetlospasy — 5.3.2013 20:29:27:
Ahoj bratře Jamajle,
tak si odpočiň, nedívej se na to. Je to o násilí lidí vůči lidem, bližních vůči bližním, chceš-li. Znáš tohle?
 : "Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí. Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu. I řekl Bůh Noemu: 'Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí'" (1. Mojž. 6, 11 - 13; EP 2004).
Nebudeme se na takové věci vůbec dívat, jamajle. Dělejme tedy, že nejsou.
Hezký večer
svetlospasy
Ahoj bratře Jamajle,
tak si odpočiň, nedívej se na to. Je to o násilí lidí vůči lidem, bližních vůči bližním, chceš-li. Znáš tohle? : "Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí. Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu. I řekl Bůh Noemu: 'Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí'" (1. Mojž …More
Ahoj bratře Jamajle,
tak si odpočiň, nedívej se na to. Je to o násilí lidí vůči lidem, bližních vůči bližním, chceš-li. Znáš tohle? : "Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí. Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu. I řekl Bůh Noemu: 'Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí'" (1. Mojž. 6, 11 - 13; EP 2004).
Nebudeme se na takové věci vůbec dívat, jamajle. Dělejme tedy, že nejsou.
Hezký večer
🤗
jamajl
Tak viděl jsem něco pře dvě minuty a myslím že není důvod se dál koukat.
Tohleto není nic pro mně.
A myslím nic pro nikoho.
Možná snad pro někoho kdo se věnuje profesně takovéto práci.
Asi tomu nerozumím.
svetlospasy
Osobní vděčnost:
Děkuji Vám, bratře valente, za tento vklad. Moje osobní iniciativy na sociální síti se v nedlouho vzdáleném období věnovaly právě tomuto tématu. Je to vynikajícím způsobem zpracovaný dokument. Podobné kratší se zaměřením na zločinnost psychiatrie jakožto "pseudovědy která do lékařského oboru nepatří", s mnoha výpověďmi lékařů i profesorů psychologie a psychiatrie, i …More
Osobní vděčnost:

Děkuji Vám, bratře valente, za tento vklad. Moje osobní iniciativy na sociální síti se v nedlouho vzdáleném období věnovaly právě tomuto tématu. Je to vynikajícím způsobem zpracovaný dokument. Podobné kratší se zaměřením na zločinnost psychiatrie jakožto "pseudovědy která do lékařského oboru nepatří", s mnoha výpověďmi lékařů i profesorů psychologie a psychiatrie, i neurologie či psychosomatiky, s výpověďmi obětí této zločinné nevědecké aktivity, od jejího počátku až k dnešku s dalšími vstupy mnohých svědectví, natáčí i nezisková organizace CCHR INTERNATIONAL, zřízená z podnětu amerických církví. Viz i: Nezisková organizace
www.cchrint.org - CCHR is an international mental health watchdog. It is a non-profit, non-political, non-religious organization responsible for helping to enact more
Děkuji. 😇 🤗 Snad jen pro úplnost dodám, že CCHR se zaměřuje v poslední době na tzv. lékové experimenty, poukazujíce na výrobu chemikálií, které nemají podklad v dlouhodobém vědeckém výzkumu a vyrábějí se na žádost mega farmaceutických firem, zejména v USA, kde přerůstají tyto obchodní aktivity až do oblasti hlubšího omezování lidských práv a svobody, např. nucené dotazníky na základních školách, na základě jejichž vyhodnocení bylo již několik případů eskortace dětí bez souhlasu rodičů do psychiatrických léčeben, kde některé zemřely a některé byly trvale vystaveny poškození zdraví či invaliditě. Děje se tak právě formou podávání "léků", v množství tak neúměrném, že trvale poškodí mozek i srdce pacienta. Na soc. síti jsem o tom právě ve spolupráci s CCHR přinášel překlady z anglicky namluvených videoreportáží. Zakladatelem CCHR International je celosvětově znýmý emeritní profesor psychiatrie, který psychatrii označil za zločin proti lidskosti.