fil.news
46

Liberalismo ni Francis Lumikha ng Walang Lamang Upuan - Vatican Itinago ang Bilang

Naglalathala ang Vatican tuwing Disyembre ng bilang ng mga bisita sa mga pampublikong pakikisalamuha ng Papa (liturhiya, pakikinig, Angelus) ng kasalukuyang taon. Ngunit noong Disyembre 2017 hindi ito nangyari. Sa mga nakaraang tao, ang bilang na ito ay bumubulusok:

2014: 5.92 milyong bisita

2015: 3.21 milyong bisita

2016: 3.95 milyong bisita

2017: ???

Ang bilang ng mga pilgrim na nais makita si Papa Francis tuwing Miyerkules ng Pangkalahatang Pakikinig ay mas nakabibigo:

2014: 1.2 milyon

2015: 0.7 milyon

2016: 0.8 milyon

2017: ???

Totoo din ito sa pagbisita ni Francis sa Chile. Ayon sa usnews.com ang mga tao ay "napakaliit, na sa maraming parte ay isang linya lamang mga tao".

picture: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsEzwdclaisp