Clicks57
vi.news

Hồng y Kasper thúc đẩy việc bãi bỏ đời sống độc thân của linh mục

Vị hồng y theo chủ nghĩa siêu tự do và nhiều tầm ảnh hưởng Walter Kasper đã thúc đẩy tư duy "triệt để và kịp thời" về việc bãi bỏ đời sống độc thân của linh mục.

Trò chuyện với kathpress (19 tháng 2), Kasper nói rằng các linh mục đã kết hôn là một câu trả lời cho sự thiếu hụt linh mục (mặc dù vấn đề thực sự của Giáo hội là sự hao hụt tín ngưỡng). Kasper đề nghị bắt đầu với việc thọ giới các phó tế đã có gia đình.

Tháng 10 năm 2005, sau cuộc bầu cử Đức Benedict XVI, Kasper đã nói với Radio Vatican rằng vấn đề về linh mục đã lập gia đình sẽ không xảy ra trong thời gian gần, vì "vấn đề phức tạp hơn dự đoán rất nhiều".

Ngày càng trở nên rõ ràng rằng có quá nhiều giám mục Công giáo có cách hành xử với chân lý như các chính trị gia, nói ra bất cứ điều gì phù hợp với lợi ích cá nhân của họ trong một thời điểm nhất định mà không cần quan tâm đến cái gì là đúng và sai.

Hình ảnh: Walter Kasper, © Mazur, catholicchurch.org.uk CC BY-NC, #newsKygtfhucbz