Clicks514

Zasvätme /Zverme/ sa Milosrdnému Bohu na príhovor svätého Jána Pavla II. vo štvrtok 2. apríla 2020 na 15. výročie jeho odchodu

Zasvätme /Zverme/ sa Milosrdnému Bohu na príhovor svätého Jána Pavla II. vo štvrtok 2. apríla 2020 na 15. výročie jeho odchodu. Zasvätme /Zverme/ sa Milosrdnému Bohu na príhovor svätého Jána Pavla …More
Zasvätme /Zverme/ sa Milosrdnému Bohu na príhovor svätého Jána Pavla II. vo štvrtok 2. apríla 2020 na 15. výročie jeho odchodu.

Zasvätme /Zverme/ sa Milosrdnému Bohu na príhovor svätého Jána Pavla II.
Prosme Pána Boha s dôverou:

Všemohúci Bože, tvárou v tvár pandémii, ktorá zasiahla ľudstvo, s novou horlivosťou obnovujem úkon zasvätenia /zverenia/ sa Tvojmu milosrdenstvu, ktorý urobil svätý Ján Pavol II.

Tebe milosrdný Otče zasväcujeme /zverujeme/ osud sveta a každého človeka. K Tebe pokorne voláme.

Požehnaj všetkých, ktorí sa namáhajú aby chorí boli liečení a zdraví chránení pred nákazou. Navráť zdravie postihnutým chorobou, daj trpezlivosť žijúcim v karanténe a zomrelých prijmi do svojho Domu.

Upevňuj v zdravých ľuďoch zmysel pre zodpovednosť za seba aj ostatných aby dodržiavali potrebné obmedzenia a pomáhali tým, ktorí to potrebujú.
Obnov našu vieru, aby sme ťažké chvíle prežívali s Kristom, Tvojím Synom, ktorý sa stal pre nás človekom a zostáva s nimi každý deň.

Vylej svojho Ducha na náš národ a na celý svet, aby tí, ktorých zjednotil boj s chorobou, zjednotil sa tiež v zvelebovaní Teba, Stvoriteľa vesmíru a horlivo bojovali s vírusom hriechu, ktorý ničí ľudské srdcia.

Večný Otec, pre bolestné umučenie a zmŕtvychvstanie Tvojho Syna, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Mária Matka Milosrdenstva, oroduj za nás.

Svätý Ján Pavol II., svätá sestra Faustína a všetci svätí, orodujte za nás.
Preto vás všetkých prosím, drahí bratia a sestry, aby ste sa pri príležitosti 15. výročia odchodu Jána Pavla do domu Nebeského Otca znovu pri ňom zjednotili.

Veľmi vás prosím, nech nikto nechýba v tomto duchovnom spoločenstve Vo štvrtok 2. apríla 2020 o 21. 37 hod.

Keď pred 15 rokmi sv. Ján Pavol II. odchádzal do Otcovho domu, na námestí sv. Petra vo Vatikáne, v kostoloch a kaplnkách po celom svete, na námestiach, aj pri cestných krížoch bola veľká modlitebná vigília miliónov ľudských sŕdc.

Naše ulice a chrámy boli plné tichého šepotu rozmodlených ľudí, ktorý chceli byť spolu v týchto dňoch a zjednocovali sa pri umierajúcom Pápežovi, aby ho sprevádzali svojou láskou a ďakovali mu za dar jeho života a svätosti. On vedel, že odchádza obklopený veľkou rodinou, ako otec uprostred milujúcich detí.

Myslím na tie chvíle jednoty, keď sa pozerám na prázdne a opustené námestie svätého Petra, keď vidím prázdne chrámy a mŕtve ulice. Svet sa zastavil rovnako, ako sa zastavil pred 15 rokmi. Vtedy sme sa cítili osirelí, ale dokázali sme sa navzájom posilňovať a hľadať útechu v Bohu, ktorý je žriedlom Života.

Dokážeme dnes – tak ako vtedy- zostať vo vzájomnej láske, napriek spoločnej bolesti a smútku? Dokážeme hľadať nádej a čerpať silu z pravdy, že síce nemôžeme sa dnes fyzicky stretnúť, ale predsa len naše spoločenstvo je skutočné a existuje napriek zatvoreným dverám našich domov?
Som hlboko presvedčený, že sa musíme spoločne obrátiť na svätého Pápeža, aby orodoval za nás, spoločne chceme prosiť milosrdného Boha a úpenlivo ho prosiť, aby skončila pandémia koronavírusu.

Kardinál Dziwisz

Pripravil A. Čulen
alianciazanedelu.sk/archiv/5711
ekans
Peter(skala)
Svätý Ján Pavol II. je v Nebeskom Kráľovstve, videli ho tam viacerí ... :

hriechyokultizmus.wordpress.com/2017/04/02/kauza-jan-pavol-ii/
Janka S.
Samozrejme že J.P.II je svätý v nebi, no on ním bol aj za života na zemi. Rusko bolo zasvätené v r.1984, potvrdila to aj sestra Lucia. Preto je Rusko tam kde je. Dnes som pozerala na televízii Lux kázeň p.Františka a dosť ma zarazilo, ako hovoril o našej nebeskej matke Panne Márii. Povedal že ona je len naša matka a orodovníčka, ale nie spoluvykupiteľka, lebo vykupiteľ je jedine Pán Ježiš. Pri …More
Samozrejme že J.P.II je svätý v nebi, no on ním bol aj za života na zemi. Rusko bolo zasvätené v r.1984, potvrdila to aj sestra Lucia. Preto je Rusko tam kde je. Dnes som pozerala na televízii Lux kázeň p.Františka a dosť ma zarazilo, ako hovoril o našej nebeskej matke Panne Márii. Povedal že ona je len naša matka a orodovníčka, ale nie spoluvykupiteľka, lebo vykupiteľ je jedine Pán Ježiš. Pri zjaveniach mystikov ju sám Pán Ježiš nazýva spoluvykupiteľkou. Prečo má teda terajší pápež s týmto problém? Ale problém znesvätiť chrám sv. Petra nemal. Aj keby som ako sa snažila pochopiť ho, nemôžem, lebo vždy spraví niečo, čo ma odrádza myslieť si, že je hodný toho úradu.
Peter(skala)
Janka, aj sv.T.Aqvinský mal problem prijať titul Nepoškvrnenej a bol proti Dogme a predsa dnes nikto nemá problem prijať učenie sv.Aqvinskeho, lebo v jeho učeniach sa nepíše nič proti Nepoškvrnenej, dokonca mnohi ani nevedia že bol proti tej Dogme.

Podobne to je aj s našim pp.Františkom
V sučasnosti ešte nechce vyhlasiť 5 Dogmu, ale to neznamená že to nikdy neurobí. Našou ulohou nie je pochybova…More
Janka, aj sv.T.Aqvinský mal problem prijať titul Nepoškvrnenej a bol proti Dogme a predsa dnes nikto nemá problem prijať učenie sv.Aqvinskeho, lebo v jeho učeniach sa nepíše nič proti Nepoškvrnenej, dokonca mnohi ani nevedia že bol proti tej Dogme.

Podobne to je aj s našim pp.Františkom
V sučasnosti ešte nechce vyhlasiť 5 Dogmu, ale to neznamená že to nikdy neurobí. Našou ulohou nie je pochybovať o tom, či je hodný uradu, ale spolupracovať s ním a tým aj vyzývať k vyhlaseniu Dogmy.

Pride čas Varovania a potom už vyhlasi 5 dogmu, ale dovtedy ho treba k tomu vyzývať a nie odsudzovať
Janka S.
Peter, neodsudzujem ho, to si nedovolím, ale nemôžem súhlasiť aby pápež, najvyššia autorita v katolíckej cirkvi, takto hrubo urážal Boha a dovolil aby bolo priamo v chráme jeho predchodu sv. Petra, takto pošliapané prvé Božie prikázanie a síce nebudeš mať iných Bohov okrem mňa aby si sa im klaňal. Ak by aj bolo všetko čo povedal alebo spravil, ospravedliteľné, tak toto NIE... či ani s týmto …More
Peter, neodsudzujem ho, to si nedovolím, ale nemôžem súhlasiť aby pápež, najvyššia autorita v katolíckej cirkvi, takto hrubo urážal Boha a dovolil aby bolo priamo v chráme jeho predchodu sv. Petra, takto pošliapané prvé Božie prikázanie a síce nebudeš mať iných Bohov okrem mňa aby si sa im klaňal. Ak by aj bolo všetko čo povedal alebo spravil, ospravedliteľné, tak toto NIE... či ani s týmto nesúhlasíš, pravda?
Libor Halik
To nepomože, lebo Ján Pavol II. nie je svatý. Nerobil sväto, lebo nezasvetil Rusko Nepoškvrnenej Panne Márii, čo bola jeho povinnosť, ak tvrdil, že on patrí Panne Márii heslom celý tvoj. Na miesto zasvetenia Ruska urobil takmer modloslužbu v Assisi 1986, tým pripravil cestu Bergogliovej (Františkovej) modle Pachamame.
Ladislav Bajza
Libor- Im nič nepomôže,oni budú už len takto blbnúť ,ale rozumu sa nechytia. Budú hľadať pomoc u tých ,pre ktorých zradu toto všetko Boh dopúšťa: www.youtube.com/watch
"urobil takmer modloslužbu"??? - Ty máš tiež riadny chaos v hlave