1
2
Clicks5.5K

pozvánka na XVIII. Generální sněm Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a …

sowa
Vážené dámy, vážení pánové, v příloze si dovoluji zaslat Vám pozvání na XVIII. Generální sněm Koruny České ( monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska ). Srdečně zvu i na všechny akce, které …More
Vážené dámy, vážení pánové,

v příloze si dovoluji zaslat Vám pozvání na XVIII. Generální sněm Koruny České ( monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska ). Srdečně zvu i na všechny akce, které sněmu předcházejí i po něm následují, zejména na latinskou mši sv. za naše panovníky. JE PRO NÁS OBROVSKOU RADOSTÍ A CTÍ, ŽE LETOŠNÍHO SNĚMU SE ZÚČASTNÍ JEHO KRÁLOVSKÁ VÝSOST PRINC SIXTE – HENRI DE BOURBON-PARMA, SYNOVEC POSLEDNÍ VLÁDNOUCÍ CÍSAŘOVNY RAKOUSKÉ A KRÁLOVNY ČESKÉ ZITY.

S projevem dokonalé úcty a s tradičním pozdravem Rex numquam moritur – král nikdy neumírá !

Václav Srb, předseda Koruny České
cesko.blox.pl/html/1310721,262146,21.html