Clicks67

Svätý Benedikt – patrón Európy

ľubica
1
ľubica
Vložme dnes do modlitieb J.E- pp. Benedikta XVI, ktorý si vybral jeho meno zámerne, spomeňme si na jeho slová: Modlite sa za mňa , aby som zo strachu nezutekal pred vlkmi!
www.lumendelumine.cz/index.php