07:37
Clicks10
novaetvetera
Chiên Con của Chúa, ai đã gánh lấy tội lỗi của thế giới, xin thương xót chúng tôi. Agnus Dei - Samuel Barber Vlaams Radiokoor - Marcus Creed, conductor - Recorded at Studio4, Flagey (Brussels) 2015. …More
Chiên Con của Chúa, ai đã gánh lấy tội lỗi của thế giới, xin thương xót chúng tôi.

Agnus Dei - Samuel Barber
Vlaams Radiokoor - Marcus Creed, conductor - Recorded at Studio4, Flagey (Brussels) 2015.

Chiên Con của Chúa,
Ai đã gánh lấy tội lỗi của thế giới,
Xin thương xót chúng tôi.
Chiên Con của Chúa,
Ai đã gánh lấy tội lỗi của thế giới,
Xin thương xót chúng tôi.
Chiên Con của Chúa,
Ai đã gánh lấy tội lỗi của thế giới,
Xin ban cho chúng tôi bình an.

Nguồn: youtube.com/watch?v=fRL447oDId4