Dobra spowiedź ratunkiem dla duszy (52) -ks. Jacek Bałemba

Dlaczego żal musi dotyczyć każdego popełnionego grzechu śmiertelnego?
Żal musi dotyczyć każdego popełnionego grzechu śmiertelnego, gdyż ten, kto nie żałuje za jeden choćby grzech, nadal pozostaje nieprzyjacielem Boga.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X