Clicks1.6K

Ľubomír Stanček - 14/14 Poznať sám seba 2/2

Ako tvoriť homíliu? odpoveď nájdete tu:www.evanjelizacia.eu