01:43
NiNa .b
11K
..Ten kto vchádza dverami, je pastier oviec. Tomu otvára vrátny, a ovce čujú jeho hlas, a svoje vlastné ovce VOLÁ PODĽA MENA a vyvodí ich.. Ja som ten dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoju dušu …More
..Ten kto vchádza dverami, je pastier oviec. Tomu otvára vrátny, a ovce čujú jeho hlas, a svoje vlastné ovce VOLÁ PODĽA MENA a vyvodí ich..
Ja som ten dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoju dušu za ovce.
Ja som ten dobrý pastier a znám svoje, i moje mňa znajú.
Ján 10.kap.