07:46
Gonzales
188
18 Priloha 1 Sv. Edmund Campion
Peter(skala)
00:40 Varovanie
"Ohlásil som veľký Deň. Nie ten, v ktorom by mal slúžiť nejaký častý hodnostár, ale v ktorom strašný Sudca odhalí svedomia všetkých ľudí a vyskúša každého človeka - každého druhu náboženstva. Je to deň zmeny."More
00:40 Varovanie

"Ohlásil som veľký Deň. Nie ten, v ktorom by mal slúžiť nejaký častý hodnostár, ale v ktorom strašný Sudca odhalí svedomia všetkých ľudí a vyskúša každého človeka - každého druhu náboženstva. Je to deň zmeny."