Clicks489
Marieta Ria
1
Jerzy Popiełuszko, kňaz, mučeník Blahoslavený Sviatok: 19. október * 14. september 1947, Okopy u Suchowola † 19. október 1984, Włocławek, Poľsko Jerzy Aleksander Popiełuszko, nazývaný kňaz Solidar…More
Jerzy Popiełuszko, kňaz, mučeník

Blahoslavený

Sviatok: 19. október

* 14. september 1947, Okopy u Suchowola
† 19. október 1984, Włocławek, Poľsko

Jerzy Aleksander Popiełuszko, nazývaný kňaz Solidarity, bol známy poľský rímskokatolícky kňaz spojený so Solidaritou a zavraždený príslušníkmi komunistickej tajnej polície. Za kňaza bol vysvätený v roku 1972, od júna 1980 pôsobil v kostole sv. Stanislava Kostku vo Varšave. Od augusta 1980 spolupracoval s robotníckymi organizáciami a aktívne podporoval Solidaritu. Počas štrajku bol poslaný slúžiť omšu do Huty Warszawa (huť). Za výnimočného stavu organizoval v kostole sv. Stanislava Kostku tzv. Omše za vlasť. Vďaka svojej kritike komunistického systému získal široký ohlas a podporu verejnosti. Bol sledovaný poľskou tajnou políciou (Służba Bezpieczeństwa). V decembri 1983 bol zatknutý, k procesu však nedošlo, pretože v júli 1984 bola vyhlásená amnestia.

Večer 19. októbra 1984 sa vracal do Varšavy z omše, ktorú slúžil v Bydgoszczi, keď jeho auto zastavili na ceste traja príslušníci zo 4. správy poľského ministerstva vnútra, ktorá sa zaoberala bojom s katolíckou cirkvou. Grzegorz Piotrowski, Waldemar Chmielewski a Leszek Pękala, prezlečení za milicionárov, duchovného zbili, spútali a vhodili do kufra ich Fiata 125p. Popiełuszkovmu vodičovi Waldemarovi Chrostowskému sa podarilo vyskočiť z milicionárskeho auta a utiecť. Vďaka nemu sa verejnosť o únose dozvedela. Kedy Popiełuszko zomrel, nie je známe. Pravdepodobne bol už mŕtvy, keď mu páchatelia priviazali k telu závažie, s ktorým ho potom vhodili do priehrady na rieke Visla u mesta Włocławek. Telo bolo nájdené 30. októbra 1984 v tak zúboženom stave, že ho rodina spoznala len podľa zvláštnych znamení.

Pitva otca Jerzyho Popiełuszka: 3 vyrazené zuby, 6 zlomených rebier, 3 odtrhnuté prsty na ruke, 61 rán s dĺžkou 6 cm po celom tele, zlomený nos, odtrhnuté uši a vlasy, popáleniny, vytrhnutý jazyk a nechty, rozbité koleno.

Kňaz Kazimierz Klepacki na neho spomína ako na človeka, ktorý mu pomáhal, bol vždy priateľský, bol vzorom pre ostatných. Nikdy ho nepočul na niečo sa sťažovať, či niekoho ohovárať. Bol veľmi zaneprázdnený, ale raz do mesiaca si našiel čas na stretnutie. Mesiac pred únosom bol na návšteve u Popiełuszka a on pri odchode zvesil zo steny obraz tŕnim korunovaného Krista a daroval mu ho. Klepacki hovorí, že bol vtedy nespokojný - lebo tam viselo veľa krajších obrazov - vtedy netušil. že sa vidia poslednýkrát.

Keď v roku 1987 pápež Ján Pavol II. navštívil rodné Poľsko, snažili sa úrady i prímas Józef Glemp, ktorý podľa svedectva pamätníkov a Inštitútu národnej pamäti spolupracoval s vtedajším komunistickým vedením Poľska, zabrániť tomu, aby sa pápež modlil pri Popiełuszkovom hrobe. Ján Pavol II. tak ale podľa svojho presvedčenia urobil.

V roku 1997, teda 12 rokov po Popiełuszkovej smrti, začala katolícka cirkev proces jeho beatifikácie. Stalo sa tak proti vôli kardinála Glempa, ktorý sa ju snažil oddialiť tým, že odmietol podať požadované svedectvo. Tieto skutočnosti boli zverejnené v roku 2009 v súvislosti s premiérou filmu Popiełuszko. Wolność jest w nas, v ktorom kňaza stvárnil Adam Woronowicz.

19. decembra 2009 pápež Benedikt XVI. prehlásil Jerzyho Popiełuszka za mučeníka. Jeho blahorečenie sa konalo 6. júna 2010 vo Varšave.

"Koreňom všetkých kríz je nedostatok pravdy.

Nie je ľahké, keď má katolík nielen zakázané bojovať proti názorom protivníka, ale jednoducho nemôže brániť svoje vlastné presvedčenie alebo všeobecné ľudské presvedčenie pred útokmi, dokonca aj tými najhanebnejšími a najškodlivejšími. Nesmie napraviť nepravdu, ktorú môžu iní beztrestne hlásať a šíriť. Nie je to jednoduché, keď sa semená lží a ateizmu v posledných desaťročiach vysievajú na pôvodnú pôdu.

Povinnosťou kresťana je stáť si za pravdou, aj keď to stojí veľa. Pretože platíte za pravdu. Len plevy nič nestoja a za pšeničné zrnko pravdy sa niekedy platí.

Slúžiť Bohu znamená hľadať cesty do ľudských sŕdc. Slúžiť Bohu znamená hovoriť o zlom ako o chorobe, ktorú je potrebné odhaliť, aby došlo k uzdraveniu. Slúžiť Bohu znamená stigmatizovať zlo a všetky jeho prejavy.

Život treba žiť dôstojne, pretože je len jedna vec. Človek musí dnes veľa hovoriť o ľudskej dôstojnosti, aby pochopil, že človek prevyšuje všetko, čo môže vo svete existovať, okrem Boha. Múdrosť celého sveta prevyšuje. Zachovanie dôstojnosti, aby bolo možné zvýšiť dobro, prekonať zlo - znamená zostať vnútorne slobodný, a to aj v podmienkach vonkajšieho zotročenia, zostať sám sebou v každej životnej situácii. Ako Boží synovia nemôžeme byť otrokmi. Naše božské synovstvo nesie dedičstvo slobody, slobodu danú človeku ako rozmer jeho veľkosti.

Pravda, ako spravodlivosť, je spojená s láskou a láska stojí - skutočná láska je obetavá, a preto pravda musí niečo stáť. Pravda ľudí vždy spája a spája. Veľkosť pravdy desí a odhaľuje klamstvá malých, ustráchaných ľudí. Boj s pravdou prebieha už stáročia. Pravda je však nesmrteľná a lož rýchlo zomrie. Preto, ako povedal zosnulý kardinál Wyszyński, nie je veľa ľudí, ktorí by hovorili pravdu. Kristus vybral niekoľko ľudí, aby hlásali pravdu, len o klamstve musí byť veľa slov, pretože lož je maloobchodná a podobná obchodom, mení sa ako tovar v regáloch. Musí to byť vždy nové, musí to mať veľa služobníkov, ktorí sa to podľa programu násilne naučia pri ďalšej lži. Na zvládnutie celej techniky programovaného klamstva je potrebné veľa ľudí. Na zvestovanie pravdy nie je potrebné toľko ľudí. Ľudia nájdu, ľudia budú prichádzať zďaleka hľadať slová pravdy, pretože v ľuďoch je prirodzená túžba po pravde. Musíme sa naučiť rozlišovať lož od pravdy. V dobe, v ktorej žijeme, to nie je jednoduché."

(Fragmenty kázní a úvahy o ruženci Jerzyho Popiełuszka)

zdroj:

zivotopisysvatych.sk/jerzy-popieluszko-knaz-mucenik/

idziemy.pl

aleteia.org/…wykly-prezent-przyjaciel-blogoslawionego-opowiada/

Autopsie von Pater Jerzy Popiełuszko (+1984): 3 ausgeschlagene Zähne, …
Marieta Ria