CÓRKA MARYI
2.3K

ORĘDZIA O PIECZĘCI BOGA ŻYWEGO

KSIĘGA PRAWDY

Pieczęć Boga Żywego

Ta Pieczęć została wspomniana w Piśmie Świętym

„Potem ujrzałem czterech aniołów stojących na czterech narożnikach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał po ziemi ani po morzu, ani na żadne drzewo. I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: «Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego» (…)”(Ap 7,1-3).

Pieczęć Boga Żywego została nam teraz przekazana w Księdze Prawdy. Maria od Bożego Miłosierdzia otrzymała Boskie Orędzie z 20 lutego 2012 roku, w którym Bóg jej powiedział, że daje światu Pieczęć Boga Żywego, aby chronić przed antychrystem, jego znamieniem i prześladowaniem - każdego, kto ją przyjmie.

Lista wybranych Orędzi na temat Pieczęci Boga Żywego:


(kliknij na tytuł Orędzia, aby przeczytać całe Orędzie)

14.02.2012 - To jest ostateczna bitwa. Mój Wikariusz upadł. Mój Kościół upadnie, ale wkrótce znów się podniesie

20.02.2012 - Bóg Ojciec: Powstań teraz i przyjmij Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego

21.02.2012 - Bóg Ojciec: Jesteście albo za Mną albo przeciwko Mnie. Wybór należy do was

22.02.2012 - Post jest ważny dla waszych dusz

29.02.2012 - Czyż nie wiecie, że Duch Święty nie może i nie wejdzie do tych dusz, które mają zatwardziałe serca?

08.03.2012 - Moja Pieczęć Ochrony jest przepowiedziana na czas, gdy druga pieczęć zostanie złamana

16.05.2012 - Druga pieczęć: III wojna światowa

16.05.2012 - Zakładajcie grupy modlitewne oddane Jezusowi dla ludzkości

17.05.2012 - Maryja Panna: Ta Pieczęć została przepowiedziana w Księdze Jana

01.06.2012 - 666 będzie wprowadzany tak samo jak każda szczepionka, jego numer będzie ukryty w chipie, do którego przyjęcia będziecie zmuszani

13.06.2012 - Przyrzeczenie wierności Bożej Woli Boga Ojca

06.07.2012 - Jedna trzecia ziemi zostanie zniszczona, gdy aniołowie ześlą ogień z czterech stron Nieba

20.07.2012 - Wkrótce zostanie światu przedstawione najbardziej podstępne kłamstwo, które na tym etapie będzie niemożliwe do rozpoznania przez ludzkość

01.08.2012 - Proszę wszystkie dzieci Boże, aby ponownie ofiarowali miesiąc sierpień za zbawienie dusz

21.11.2012 - Jedna połowa nie odejdzie od Prawdy. Druga połowa przeinaczy Prawdę

04.04.2013 - Tylko ci, z Pieczęcią Boga Żywego unikną tej formy zagłady dusz

11.05.2013 - Cuda, które obiecałem światu zwiększą się przez Moje Modlitwy Krucjaty

* * *

Różne formaty Pieczęci do druku

Tekst błogosławieństwa Pieczęci Boga Żywego

PIECZĘĆ BOGA ŻYWEGO MOŻNA ZAMÓWIĆ RÓWNIEŻ TELEFONICZNIE - "ELGIDO"- tel. 505 616 403

W sprawie otrzymania Pieczęci można pisać na adres: biuletyn@armiajezusachrystusa.pl