39:56
Pieczętujemy granice Polskiej Ziemi abyś Jezu Chryste Królu Polskę uratował!More
Pieczętujemy granice Polskiej Ziemi abyś Jezu Chryste Królu Polskę uratował!
Posoborowe absurdy
NIe może być prawdziwej Intronizacji bez udziału biskupów. I w dodatku biskupów, wiernych zakorzenionych, przyzwyczajonych do Mszy Novus Ordo. Rozalia Celakówna miała Objawienia w czasie gdy znała TYLKO MSŻE TRYDENCKĄ