3
4
1
2
Coburg
31.1K
Ponuka na knihy na stiahnutie si za dobrovoľnú cenu v rámci zbierky pre udržanie činnosti o.z. Magnificat Slovakia v našej súčasnej mimoriadnej situácii, ktorá spočíva v našej zmrazenej činosti …More
Ponuka na knihy na stiahnutie si za dobrovoľnú cenu v rámci zbierky pre udržanie činnosti o.z. Magnificat Slovakia v našej súčasnej mimoriadnej situácii, ktorá spočíva v našej zmrazenej činosti kvôli mojej dlhodobej hospitalizácii.
s vďakou Anton Selecký, predseda o.z. Magnificat Slovakia
Môžete nás podporiť prevodom ľubovoľnej čiastky na náš účet
Prima banka Bratislava SK81 3100 0000 0040 3001 9018. Srdečná vďaka!
Coburg
Ďakujem, prieskum skončený.
Coburg
Kto nás podporil za stiahnutie našich kníh, nech sem pridá smajlíka. Ďakujem.
One more comment from Coburg
Coburg
Môžete nás podporiť prevodom ľubovoľnej čiastky na náš účet
Prima banka Bratislava SK81 3100 0000 0040 3001 9018. Srdečná vďaka!