Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks815

Kto był najgorszym z papieży lub o prymacie papieskim (1 z 6)

Ann Barnhardt słusznie ubolewa nad tendencją wśród „zawodowych katolików”, którzy pragnąc dostosować naukę Kościoła do obecnej kościelnej sytuacji, a konkretnie własne tchórzostwo do herezji i apostazji Bergoglio dosyć zgodnie twierdzą, iż Sobór Watykański I albo się w kwestii nieomylności papieskiej pomylił lub ewentualnie nie do końca miał rację.

[...]

Czytaj dalej pod: wobronietradycjiiwiary.com/kto-byl-najgors…