Počiatok novej celosvetovej revolúcie príde opäť z Francúzska.

Marie-Julie Jahenny – Počiatok novej celosvetovej revolúcie príde opäť z Francúzska.

Len ilustračný obrázok.

Z denníčka Marie-Julie, 9. mája 1882

Veľká celosvetová revolúcia – jej počiatok príde najprv z Francúzska: bude to ono, kto bude ako prvý kráčať najprv do priepasti a potom k zmŕtvychvstaniu.

Prvá kríza vo Francúzsku. Pred nejakým časom Pán ustanovil tri mesiace fatálneho a strašného trestu. Veľa z neho ukrojil. Začiatok ďalšej smrteľnej revolučnej krízy bude trvať štyri týždne, ale jej rozsah bude enormný. Počet tých nazvaných „vrahmi ľudí“ bude nespočítateľnej veľkosti.

V túto strašnú hodinu sa cudzinci, ktorých túžby sú naplnené násilím, ktoré je nekontrolovateľné, budú pánmi vo Francúzsku. K správam o fatálnych udalostiach (vo Francúzsku), ich uši nebudú hluché!

Počas prvého boja v celej šírke Francúzska, slobody bude pre všetkých (úplná anarchia?). Nebude väzňov zadržaných pre ich zločiny.

Marie-Julie Jahenny – Duša, ktorá trpí, je privilegovaná a treba ohlasovať Máriinu veľkosť.

Z denníčka Marie-Julie, 3. decembra 1879

Panna Mária

„Som to Ja, deti Moje, prišla som, aby som povedala slovo nehy a láskavosti. Moje deti, Môj Syn povedal: „Požehnaní tí, ktorí trpia!“ Tí, ktorí trpia, sú privilegovaní priatelia darov lásky Môjho Syna Ježiša. Moje deti, prikláňam sa s láskou k trpiacej duši. Zmierňujem jej problémy s balzamom Môjho Srdca. Prišla som sa usmiať na dušu, ktorá trpí. Prišla som rozšíriť svoju ružu nádeje na zmorenú dušu. Moje materinské Srdce je vaším útočiskom. Tu si môžete pospať, čo vám dodá sily, v najmilujúcejšom Srdci Matky.

Moje deti, keby ste poznali moju materinskú nehu, prichádzali by ste s ešte väčšou radosťou ku svojej Nebeskej Matke. Moje deti, pozerám na vaše srdce aj ako na záhradu kam prichádzam, aby som vyliala bolesť, ktorú trpím kvôli toľkým dušiam, ktoré žijú mimo milosti. Moje deti, sľubujem vám, že vám budem pomáhať, že vás budem posilovať, zvlášť v čase vašej smrti. Budem pri vašej posteli s pochodňou pokoja a nádeje…

Moje deti, veľmi ma milujte a dávajte o Mne vedieť tak veľmi, ako len viete. Vyhlasujte Moju veľkosť… Tak veľmi vás ocením, že budete zaplavené láskou. Deti Moje, keby duše premýšľali nad všetkým, čo Môj Syn za nich vytrpel po celý život, cítili by ako je v nich znovuzrodená láska k láske, nežnosť k súcitu, a prelievali by slzy pre stratený čas, kedy nepomysleli na Kalváriu. Moje deti, veľmi máličko duší medituje nad bolesťou na Kalvárii Môjho Syna a Jeho Matky. Napriek tomu, aká dobrá, aký úžitok, aká dokonalá je meditácia … ! Všetky vás žehnám…“

Marie-Julie Jahenny – Nikdy v minulosti nebolo zosielaných toľko milostí ako sa chystá teraz.

Z denníčka Marie-Julie, 16. marca 1880

Panna Mária

„Moje dieťa, toľko bolesti a toľko práce, tak veľa krížov a sĺz, ktoré sú tak veľmi odmenené, tak zázračne premenené na zázraky, ktoré – hoc bolo veľa veľkých činov od kalvárie až po dnešok – nikdy pred tým som nepostrehla deti Moje toľko naplnených riek, toľko lejakov milosti, koľko je pripravených pre miesto na ktorom teraz rozprávam.“

Po tejto láskavej úlohe pre ľudí, bude vládnuť ako kráľ, ktorý všetko dobyl. Je to Môj Syn, kto bude vo vedení. Takto skryté činy (slobodomurárov/okultistov?) prídu ku svojmu koncu. Ste povolávaní k nezvyčajnej obnove. Opäť budete nazývaní deťmi sveta.“

Z liberálneho kresťanstva vznikne náboženstvo podobné Mohamedovmu

Satan a jeho služobníci chcú na Zemi zahladiť každú spomienku na Ježiša
Public domain