Clicks5.7K
Kosovo Global
Lavdi Atit … (Lavdithuarja e vogël) Shpjegim i shkurtër nga don Pren Kola.More
Lavdi Atit … (Lavdithuarja e vogël)

Shpjegim i shkurtër nga don Pren Kola.