CÓRKA MARYI
111.3K

JEZUS: Otrzymaliście Krzyż Kalwarii i jesteście błogosławieni, bez względu na to, co możecie myśleć. Wasz los jest Moim losem

JESUS: You have been given the Cross of Calvary and you are blessed, despite what you may think. Your lot is My lot

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

poniedziałek, 28 lipca 2014 roku, godz. 21.00

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy patrzę na dzieci Boże, Moje Serce rozsadza Miłość, która jest tak czuła, jak ta dla noworodka, i taka sama jest też dla stuletniego człowieka. Nie ma różnicy. Każdy z was jest dzieckiem Boga, starannie utkanym w łonie swojej matki według Świętej Woli Mojego Ojca.

Widzicie, że wszystko, co zostało stworzone, od początku do końca było i zawsze będzie według Świętej Woli Boga. Tak więc bez względu na to, kim jesteście, jakie cierpienia was dotykają, jakie upokorzenia musicie znosić, gdy zostaliście odrzuceni przez społeczność z powodu waszej rasy, wyznania, płci czy koloru skóry – wiedzcie, że wszyscy jesteście cenni w Oczach Boga. Grzech jest jedyną rzeczą, która oddziela was od Niego.

To ci spośród was, którzy są prześladowani, przywołują Moją Miłość i Moje cierpienie. Wasze cierpienie jest Moim. Szukam samotnych i cierpiących, którzy znoszą straszliwą dyskryminację – wygnańców swoich społeczeństw – i najpierw ich przyciągam do Siebie. Oni są tymi, na których najpierw wylewam Moje wielkie Miłosierdzie.

Jeśli inni was odrzucają i traktują z okrutną pogardą w tym życiu, to wiedzcie, że Ja jestem z wami. Otrzymaliście Krzyż Kalwarii i jesteście błogosławieni, bez względu na to, co możecie myśleć. Wasz los jest Moim losem. Znosiłem dyskryminację podczas Mojego Życia na ziemi. Byłem wyśmiewany, oczerniany i oskarżany o bycie niemoralnym, kłamcą i heretykiem.

Nie lękajcie się, bo gdy jesteście niesprawiedliwie oskarżani o takie przestępstwa, jesteście Moi – cali Moi. A Ja jestem wasz.

Wasz umiłowany Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…-oskarzany-o-bycie-niemoralnym-klamca-i-heretykiem
CÓRKA MARYI
"To ci spośród was, którzy są prześladowani, przywołują Moją Miłość i Moje cierpienie. Wasze cierpienie jest Moim. Szukam samotnych i cierpiących, którzy znoszą straszliwą dyskryminację – wygnańców swoich społeczeństw – i najpierw ich przyciągam do Siebie. Oni są tymi, na których najpierw wylewam Moje wielkie Miłosierdzie..."