Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks29
vi.news

Cha Dòng ủng hộ hành động sát hại trẻ em - Giám mục tảng lờ thị phi

Cha dòng Mario Serrano đã đồng hành vào ngày 15 tháng 7 tại Santo Domingo (Cộng hòa Dominica) trong một cuộc diễu của phía cánh tả để hợp pháp hóa phá thai.

Serrano gọi vụ giết hại trẻ em trên Twitter (ngày 13 tháng 7, 15) chỉ là một "lý do" cho việc trong suốt cuộc diễu hành, ông cảm thấy "gần gũi với Chúa Giêsu yêu thương, đồng hành và không lên án những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn" [bao gồm cả những kẻ ấu dâm, phân biệt chủng tộc và khủng bố?].

Giám mục phụ trợ Jesús Castro Marte của Santo Domingo gọi là tuyên bố của Serrano là “ý kiến cá nhân”.

Nói chuyện với Diario Libre (ngày 15 tháng 7), giám mục chỉ yêu cầu Serrano “suy ngẫm về những gì ông ấy đã nói”.

Hình ảnh: Mario Serrano, #newsVcsrhcmren