Clicks35
vi.news

Có phải Francis đang chuẩn bị cho sự kết thúc?

Đức ông Fabiàn Pedacchio, thư ký riêng của Francis, có thể đã quay lại vị trí cũ của mình trong Tu hội cho các Giám mục vì kế hoạch của Francis.

Theo MarcoTosatti.com (ngày 8 tháng 12), thư ký hiện tại của Tu hội, Tổng Giám mục Ilson Montanari, 60 tuổi, người quan trọng hơn cả Tu hội trưởng, Hồng y Ouellet, được sắp xếp đến Salvador da Bahia, Brazil, nơi tổng giám mục hiện tại là Murilo Krieger. Pedacchio sẽ trở thành một tổng giám mục và tiếp quản vị trí của Montanari.

Không có gì lạ khi các thư ký của Giáo hoàng trở thành giám mục cho đến cuối một giáo triều để che chở họ khỏi sự trả thù có thể xảy ra.

Tosatti cũng thấy việc đề cử của Hồng y Tagle gần đây trong bối cảnh này. Tagle thay thế Hồng y Filoni, người chỉ mới 73 tuổi.

Francis có thể đang thúc đẩy Tagle và cho ông kinh nghiệm trong Giáo triều Roman để giới thiệu ông ta như một người có khả năng kế vị, Tosatti dự đoán.

Hình ảnh: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsNrtqbvklor