57:00
johnfrax
11224K
otec Marián Kuffa,smrť je realita života. Jozef,poviem ti niečo tak po chlapsky,zomrieš,"óóóch farár a čo teraz ?More
otec Marián Kuffa,smrť je realita života.

Jozef,poviem ti niečo tak po chlapsky,zomrieš,"óóóch farár a čo teraz ?
Public domain
Libor Halik shares this
4
Slovensko neislámské, křesťanské.
S úctou ke Kristu v eucharistii a k Panně MariiMore
Slovensko neislámské, křesťanské.

S úctou ke Kristu v eucharistii a k Panně Marii
johannka
Je to svetec už tu na zemi ✍️
robbi
Ďakujeme za perfektné prenášky 👍 od P. M. Kuffu.
olinka
Modlime sa za svojich knazov:
Pane Ježišu, ktorý ako Dobrý Pastier
prebývaš medzi nami v Oltárnej Sviatosti.
Prosíme Ťa, zošli zo svätostánku hojné lúče svojej
milosti na našich duchovných pastierov.
Udeľ im všetky milosti, ktoré potrebujú pre svoje i naše
posvätenie.
Žehnaj ich, keď v modlitbe dvíhajú svoje
srdcia k Tebe. Žehnaj ich, keď nám zvestujú Tvoje
sväté slovo. Žehnaj ich, keď v …More
Modlime sa za svojich knazov:

Pane Ježišu, ktorý ako Dobrý Pastier
prebývaš medzi nami v Oltárnej Sviatosti.
Prosíme Ťa, zošli zo svätostánku hojné lúče svojej
milosti na našich duchovných pastierov.
Udeľ im všetky milosti, ktoré potrebujú pre svoje i naše
posvätenie.
Žehnaj ich, keď v modlitbe dvíhajú svoje
srdcia k Tebe. Žehnaj ich, keď nám zvestujú Tvoje
sväté slovo. Žehnaj ich, keď v kňazskom úrade
pracujú pre spásu nesmrteľných duší.
Vrúcne Ťa prosíme, daj, aby boli pastiermi
podľa Tvojho Božského srdca. A až raz prídeš
súdiť pastierov a ich stáda, nech dosiahnu korunu
večného života. Amen.
olinka
Pane Ježišu, večný veľkňaz,
zachovaj svojich kňazov v ochrane Tvojho najsvätejšieho Srdca.
Zachovaj bez poškvrny ich posvätené ruky,
ktoré sa denne dotýkajú Tvojho najsvätejšieho Tela.
Zachovaj bez poškvrny ich pery,
ktoré sú zvlažované Tvojou predrahou Krvou.
Zachovaj ich čisté srdcia,
do ktorých bola vtlačená pečať Tvojho svätého kňazstva.
Daj im moc, aby premieňali naše srdcia,
ako premieňajú …More
Pane Ježišu, večný veľkňaz,
zachovaj svojich kňazov v ochrane Tvojho najsvätejšieho Srdca.
Zachovaj bez poškvrny ich posvätené ruky,
ktoré sa denne dotýkajú Tvojho najsvätejšieho Tela.
Zachovaj bez poškvrny ich pery,
ktoré sú zvlažované Tvojou predrahou Krvou.
Zachovaj ich čisté srdcia,
do ktorých bola vtlačená pečať Tvojho svätého kňazstva.
Daj im moc, aby premieňali naše srdcia,
ako premieňajú chlieb a víno.
Žehnaj ich prácu, aby prinášala hojný úžitok
a udeľ im korunu večnej slávy.
Amen
johnfrax
Pane,dávaš nám svätých služobníkov,kňazov.
Mocne ich žehnaj a ochraňuj.
Amen.
gelur
Amen 👏 🤗
StellaMARIA
Nech Pán na príhovor Nepoškvrnenej a Bolestnej Matky požehnáva a naplna potrebnymi milostami d. otca M. Kuffu a chráni ho pred Zlým.
😇More
Nech Pán na príhovor Nepoškvrnenej a Bolestnej Matky požehnáva a naplna potrebnymi milostami d. otca M. Kuffu a chráni ho pred Zlým.

😇
Růženec
@Melichar Stehlik: Pane Ježišu, ďakujeme ti,že máme medzi sebou tohoto kňaza, tvojho služobníka a správcu Božích tajomstiev...
To jo. Mnohé mu zůstalo tajemstvím. Boha nepoznal (predstav si pod tým, čo chceš). Ten tě dovede tak do hrobu. 😇More
@Melichar Stehlik: Pane Ježišu, ďakujeme ti,že máme medzi sebou tohoto kňaza, tvojho služobníka a správcu Božích tajomstiev...

To jo. Mnohé mu zůstalo tajemstvím. Boha nepoznal (predstav si pod tým, čo chceš). Ten tě dovede tak do hrobu. 😇
Melichar Stehlik
Pane Ježišu, ďakujeme ti,že máme medzi sebou tohoto kňaza, tvojho služobníka a správcu Božích tajomstiev...
...Pošli, Pane, robotníkov na svoju žatvu a nedovoľ, aby ľudstvo zablúdilo pre nedostatok pastierov, misionárov, osôb zasvätených službe evanjelia.
Maria, Matka Cirkvi, príklad každého povolania, pomáhaj nám odpovedať áno Pánovi, ktorý nás volá spolupracovať na Božom pláne.More
Pane Ježišu, ďakujeme ti,že máme medzi sebou tohoto kňaza, tvojho služobníka a správcu Božích tajomstiev...

...Pošli, Pane, robotníkov na svoju žatvu a nedovoľ, aby ľudstvo zablúdilo pre nedostatok pastierov, misionárov, osôb zasvätených službe evanjelia.
Maria, Matka Cirkvi, príklad každého povolania, pomáhaj nám odpovedať áno Pánovi, ktorý nás volá spolupracovať na Božom pláne.
johnfrax
🤗 Gelur
To čo som dostal od priateľov,niečo i od teba,podávam ďalej,škoda aby to len tak nemo ležalo v PC. 👌
A.
gelur
Super poznám o.Mariana z kázní ,aj osobne a takýchto farárov a kazateľov potrebujeme! Bože modlím sa za našich kňazov,daj nám ich čo najviac takých aj svätých, aj kazateľov,aj ŽIJUCICH to ,čo kážu!!!
Matička Božia skry si ho a ochraňuj čo najdlhšie nech privádza k Tvojmu Synovi ,čo najviac nás hriešnikov!Amen
Brácho díky že šíriš také dobré veci!Boh žehnaj aj teba aj Tvoju rodinku. KMore
Super poznám o.Mariana z kázní ,aj osobne a takýchto farárov a kazateľov potrebujeme! Bože modlím sa za našich kňazov,daj nám ich čo najviac takých aj svätých, aj kazateľov,aj ŽIJUCICH to ,čo kážu!!!

Matička Božia skry si ho a ochraňuj čo najdlhšie nech privádza k Tvojmu Synovi ,čo najviac nás hriešnikov!Amen

Brácho díky že šíriš také dobré veci!Boh žehnaj aj teba aj Tvoju rodinku. K
michal
Tak to bylo dost dobré,je to asi velký borec , otec Marián Kuffa
Díky za pěkné poslouchání Bůh Vám žehnej