Clicks556
warez
4

Apel na křesťany Věčného Města (ako za starých čias)

9. 11. 2017
Mezinárodní organizace VERI CATHOLICI, jež vznikla před několika lety s cílem přispívat k zachování pravé víry, tak jak ji učil náš Pán Ježíš Kristus a katolická církev po celá staletí a je platformou, která s obrací k veřejnosti v deseti jazycích, přistoupila k významné akci. V deníku, který vychází ve střední Itálii, uveřejnila provolání ke katolíkům, aby se obrátili na biskupy, kardinály a také na lid žijící v Římě s touto výzvou:
Vyzýváme věřící církve v Římě, aby apelovali na kardinály a biskupy a přiměli je ke KANONICKÉMU NAPOMENUTÍ Jorge Marii Bergoglia, aby zvážil, zda jeho volba byla vůbec regulérní a zda byl před volbou katolíkem, nebo byl s církví ve schizmatu, zda nechoval nenávist k církvi, ke Kristu, ke Kristově nauce, k Eucharistii atd. a zda se vůbec nachází ve společenství s církví, protože vytrvale provádí pletichy, směřující k jejímu zničení, soustavně veřejně a trvale útočí na kdejakou Bohem zjevenou pravdu, zvláště v oblasti manželství a v otázce, zda mohou veřejní hříšníci přistupovat k přijímání.
Tento problém se rozvíjí zvláště od doby, kdy byla publikována Amoris laetitia a začaly debaty, která se ustavičně šíří a vytvářejí nové body polemik a u osob, které jsou velmi blízké aktuálnímu vedení církve, se projevuje pouze snaha konejšit a utišovat, utišovat a konejšit.“
Manifest se obrací jako za starých dob k římskému lidu: „V našich zlých dobách, kdy klérus nahradil evangelium našeho Pána dokumenty 2VK a nyní se snaží prostituovat nauku o manželství, rodině a svátostné kázni vzhledem k veřejným hříšníkům zvrácenou morálkou bez Boha týkající se cizoložství, smilnění a sodomského hříchu, je nutné, aby věřící římské církve pro její záchranu jednali a nesetrvávali v mlčení.“

Připomínka století temných dob církve zaznívá evidentně ze slov: Jako za starých dob Římané několikrát za různých situací dosáhli toho, že byli vyhnáni antipapežové a falešní uchazeči o apoštolský trůn, tak dnešní věřící města Říma mají slavnostní povinnost jednat: podepisovat petice a ukazovat ve svých oknech a autech obrácenou papežskou vlajku jako projev obecné nevole a naléhavé výzvy odpovědným prelátům k rozhodujícím krokům.

lumendelumine.cz
+Joseph+
jestli to dělají všichni jako ty , tak se Karlovy ani nedivím www.youtube.com/watch zibi
warez
ale je veľavravná... a vtipná.
ľubica
alica ta kresba je staršieho dáta, vyšla v čase / 2015, 2016 ???/ked boli pozostatky sv p. PIA a sv L. Mandiča - mučeníkov spovede, svätých kapucínov prevážané ulicami ..... Ríma
Vízia pátra Pia
Vo Veľkom týždni v roku 1965 páter Pio viac krát vykríkol:
„Pomôžte mi modliť sa, ja už nevládzem! Neviete, aké strašné časy nastávajú. Nespite teraz a odložte všetky súkromné záležitosti stranou. …More
alica ta kresba je staršieho dáta, vyšla v čase / 2015, 2016 ???/ked boli pozostatky sv p. PIA a sv L. Mandiča - mučeníkov spovede, svätých kapucínov prevážané ulicami ..... Ríma
Vízia pátra Pia
Vo Veľkom týždni v roku 1965 páter Pio viac krát vykríkol:
„Pomôžte mi modliť sa, ja už nevládzem! Neviete, aké strašné časy nastávajú. Nespite teraz a odložte všetky súkromné záležitosti stranou. Uznajte konečne vážnosť situácie! Ľudstvo sa nachádza v zomieraní. Nemôžem pre vás už nič viac urobiť, pretuže tu rozhoduje priamy trest Boží. Šťastni sú všetci, ktorí zomreli. " Ešte nikdy vraj tak netrpel, ako vtedy.
"Milý Bože, daj mi umrieť!" Zvolal. Nespite teraz a odložte všetky súkromné záležitosti stranou.
Panna Mária je sklamaná, lebo sa nikto nepostaral o jej posolstvo z roku 1917 vo Fatime.
Dobrí idú svojou cestou a nerobia si starosti, zlí ďalej kráčajú po širokých cestách k záhube. Vôbec sa nestarajú o tresty, ktoré im hrozia.www.zivcakova.sk/03Zjaveniavosvete/PaterPio.html
ľubica
...tak dnešní veriací mesta Ríma majú slávnostnú povinnosť KONAŤ: ✍️ podpisovat peticiu a ukazovať vo svojich oknách a autách obrátenú papežskú vlajku ako prejav všeobecnej nevôle a nalehavej výzvy zodpovedným prelátom k rozhodujúcim krokom. Italský deník: Vyžeňte antipapeže Římané jako vaši předkové!