Clicks33

Spoločná modlitba s predstaviteľmi falošných náboženstiev je odpadlíctvo! (klikni)

V roku 1928, Pápež Pius XI s autoritou odsúdil medzináboženské aktivity a zamietol to ako apostázu od pravej viery.

Pápež Pius XI, Mortalium Animos (#2) 6. január 1928: „Pre tento dôvod kongresy, stretnutia a vystúpenia sú častokrát usporiadané týmito osobami, kde veľký počet poslucháčov príde, a kde bez žiadneho rozdielu sú všetci pozvaní pridať sa do diskusie, oba, neveriaci každého druhu, a Kresťania, a aj tí čo nešťastne upadli mimo preč od Krista, alebo i tí čo s tvrdohlavosťou a rázom odmietajú Jeho božskú prirodzenosť a misiu. Zaiste také pokusy, nemôžu byť za žiadnych okolností schválené Katolíkmi, zakladajúce sa tak jak sú, na zlom názore: ktorý zohľadňuje všetky náboženstvá, že sú viac menej dobré a chvályhodné, keďže ony všetky rozličnými cestami vyjadrujú a značia ten pocit v nás všetkých, ktorým sme vedený prijať porozumenie Jeho vlády. Nielen tí čo držia tento názor sú v blude a omyle, ale tak isto pokrivením myšlienky skutočného náboženstva, ho zavrhujú, a krok za krokom, sa odchýlia pre naturalizmus a ateizmus, ako sa mu hovorí; z toho jasne vyplýva, že taký čo podporuje tých čo zastávajú tieto teórie a pokúša sa ich zrealizovať, opúšťa božsky zjavené náboženstvo.“

Anglicky hovoriaci sledujte vaticancatholic.com. Slovensky hovoriaci pre zatiaľ: @KristianKeller
KristianKeller
Sledujte najdôležitejšie z blogu:
blog.hlavnespravy.sk/…/porovnanie-ucen…
Ako sa modliť Ruženec, (modlite sa 15 dekád denne):
www.rexisrael.com/sk/ako-sa-modlit-ruzenec/