vi.news
19

Thành quả của Novus Ordo: Nhà thờ Vienna đã trở thành sân khấu tạp kỹ

Năm mươi người nghệ sĩ đã xuất hiện vào ngày 28 tháng 5 trong và ngoài Nhà thờ Vienna, Áo, với lý do là một "sự kiện từ thiện." Buổi biểu diễn đã …