03:10
Evanjelizacia
1.1K
✞ Kto bude chcieť byť medzi vami prvý Mk 10,32-45 ►Evanjelizacia.eu2014/20152015/2016More
✞ Kto bude chcieť byť medzi vami prvý Mk 10,32-45

Evanjelizacia.eu

2014/2015
2015/2016