Clicks1.3K
templum
Pacelli, Pius XII. Film przedstawia osobę Eugenio Pacelliego – Piusa XII, którego pontyfikat przypadł na trudny czas szerzących się ideologii faszyzmu, nazizmu, socjalizmu i komunizmu.More
Pacelli, Pius XII.

Film przedstawia osobę Eugenio Pacelliego – Piusa XII, którego pontyfikat przypadł na trudny czas szerzących się ideologii faszyzmu, nazizmu, socjalizmu i komunizmu.