Clicks28.1K
m.rekinek
7

Jezebel - demon rozpusty i seksu

Jezebel ma przyjaciół. Duch Jezebel nie działa sam, ona posiada sieć (współpracowników). Duch Jezebel jest najnikczemniejszym z duchów. Historycznie wzrost i upadek duchowej siły w Kościele Chrystusa był związany z uznaniem i przeciwstawieniem się demonicznej zwierzchności i mocy.

Znajdujesz się na duchowej wojnie, obojętnie czy tego chcesz, czy nie. Występuje duży poziom duchowych misji przeciwko tobie i Kościołowi. Najpotężniejszym jest duch Jezebel. Ten duch ma grupę demonicznych duchów, z którymi kradnie, zabija i niszczy twoje życie, małżeństwo, rodzinę i posługę. Twój sukces zależy od twojej umiejętności do przejrzenia tej duchowej działalności. Nie możesz walczyć z tym, czego nie widzisz. Możesz zobaczyć.

Duchowa wojna jest częścią chrześcijaństwa i ona się nie skończyła. Jezus nie ignorował demonicznych mocy i nie uczył apostołów, by to robili (Mt 10:1). Apostoł Paweł podniósł naturalną zasłonę, żeby zobaczyć, co naprawdę dzieje się w duchowej rzeczywistości. Uczył kościół w Efezie, jak walczyć z niewidzialnymi siłami, mówiąc:

W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. Ef 6:10-13

Wojownicy noszą zbroje. Zbroja jest dla walczących mężczyzn. Tak samo jak Apostoł Paweł będziesz walczyć w wielu duchowych bitwach, również w tych rozpętanych przez ducha Jezebel. Kiedy liderzy rozpoznają duchową wojnę rozpętaną przez siatkę demonów Jezebel, mogą pomóc wierzących użyć ich duchowego autorytety do walki. Chrystus powiedział: „Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi” (Łk 10:19). Kiedy liderzy ignorują tę ciemną władzę wierzący i Kościół cierpią. Nie jesteś jak inni. Nie zignorujesz Jezebel. Nauczysz się, jak powstrzymać tego ducha.

Dopuszczenie Jezebel

Duch Jezebel jest omawiany w Starym i Nowym Testamencie. Eliasz połączył Królową Jezebel i dowódczego ducha w Tiatyrze z osobą mającą ducha Jezebel. Minęły tysiące lat między starciem Eliasza, a świadectwem o Tiatyrze. To daje nam dowód na to, że duch Jezebel nie zginął z nikczemną królową.

Kościół Tiatrze otrzymał polecenie, by nie tolerował ducha Jezebel.

Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izebel, która się podaje za prorokinię, i naucza, i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom”.

„Pozwalać niewieście Jezebel”, znaczy:

- dopuszczać, wyrażać zgodę i pozwolić
- pozwalać komuś robić co chce, nie powstrzymywać go i zostawić go samego
- poddać się, zostawić i odejść

To znaczy, że wiesz, że duch Jezebel działa przez konkretną osobę, ale ty odmawiasz zrobić cokolwiek w tej sprawie. Jedną rzecz na pewno mogę Ci powiedzieć, ignorowanie ducha Jezebel jest duchowym samobójstwem. Nie możesz znosić tego diabła przez zostawienie go samego. Ignoruj go i cierp przez konsekwencje lub skonfrontuj się z nim i wygraj.

Duchowy mocarz

Duch Jezebel jest „mocarzem duchowym”
. Mocarz duchowy wygląda strażnika bramy. Strażnik bramy kontroluje dostęp do czegoś, obojętnie czy jest to bogactwo, moc, czy wpływ. Duchowy mocarz używa słabszych duchów w celu zaspokojenia swojej ambicji dotyczącej dominacji. Jezus wspomniał duchowego mocarza mówiąc: „Nikt przecież nie może, wszedłszy do domu mocarza, zagrabić jego sprzętu, jeśli pierwej nie zwiąże owego mocarza; wtedy dopiero dom jego ograbi” (Mk 3:27). To kolekcja złych duchów i grupy Jezebel jest tym, co sprawia, że duch Jezebel jest mocarzem duchowym. Siatka zbudowana z mnóstwa różnych nikczemnych duchów w tym ducha rozpusty, ducha wróżbiarstwa i ducha czarnoksięstwa.

Jezebel i duch rozpusty

Duch prostytucji jest częścią grupy złych duchów Jezebel. Wielkie grzechy Jezebel obejmują prostytucję. Jehu wspomniał prostytucję i czary Jezebel.

Zobaczywszy Jehu, Joram powiedział: Czy przynosisz nam pokój, Jehu? A Jehu mu odpowiedział: O jakimże pokoju może być mowa, skoro dotąd rozpuście oddaje się Izebel, twoja matka, uprawiając przy tym różne czary? 2 Krl 9:22

Rozpusta Jezebel obejmowała cudzołóstwo, wszeteczeństwo, prostytucję, poniżanie i seksualne grzechy każdego rodzaju. Rozpusta odnosi się również do zdrady wierności, złamania przysięgi i prostytucji siebie i innych dla korzyści. Duch rozpusty sprzeda siebie i ciebie. Jak czytasz, duch Jezebel nie jest wierny w relacjach, słowie lub czynie. Weź przynętę i zakochaj się w niewiernym duchu Jezebel, a twoja głowa zostanie rozerwana. Pismo głosi: „Bo dołem głębokim jest nierządnica, a obca kobieta ciasną studnią. Zaiste, czai się jak rabuś, wśród ludzi pomnaża niewiernych”(Prz 23:27-28). Jezebel jest obcą kobietą. Daj temu duchowi miejsce w twoim życiu, a nastąpią chaos i zniszczenie. Kwestią zasadniczą jest unikanie osobistych relacji z tymi, którzy posiadają duch Jezebel. Inną sprawą jest, gdy członek rodziny posiada ducha Jezebel, a inną dążenie do relacji z osobą, która ma takiego ducha.

Niewierna królowa nieba

Jako już powiedziana siatka duchowa Jezebel z duchem rozpusty. Będzie profanować, zanieczyszczać i bezcześcić relacje i organizacje na każdym poziomie. Prostytucja powszechnie znaczy sprzedawanie swojego ciała dla finansowanego zysku. Jezebel będzie się prostytuować. Jest to rozwiązłe i niepohamowane, kiedy dochodzi do zaspokajania pożądania królowej do władzy, kontroli, pozycji, bogactwa, wpływu i prestiżu. Jezebel jest niewierną Królową Nieba.

Lojalna osoba jest stała i wytrwała w przywiązaniu, inaczej mówiąc wierna. Jezebel nie ma cech wierności. Ona nie szuka przyjaźni, ona szuka kontroli. Ich zainteresowanie w tobie ogranicza się do tego, co możesz dla nich zrobić. Kiedy coś lub ktoś lepszy się pojawi, oni zostawią cię do chwili, gdy znów staniesz się użyteczny, jeśli w ogóle się taki staniesz.

Duch rozpusty jest duchem światowym. Jest dobrze zaznajomiony w rzeczach tego świata jak np. statusy, tytuły i pozycje. Rozumie, co trzeba zrobić by zyskać moc w systemie babilońskim, kościołach religijnych i jak później odkryjemy kościołach proroczych. Jest to ziemski, cielesny i rozwiązły duch, który nie boi się użyć seksu, żeby stworzyć najniebezpieczniejszą z duchowych więzi. Więzi duszy są tymi instrumentami, których Jezebel używa by przywiązać cię do siebie. One mogą być fizyczne, emocjonalne i duchowe.

Duchy rozmnażają się

Duch Jezebel poczęła przez rozpustę i nosiła bękartów (dzieci z nieprawego łoża). Bękart jest dzieckiem bez ojca. Myśl o duchowym ojcostwie, nie fizycznym. Dzieci Jezebel są pełne rebelii. „Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary, a krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom” (1 Sm 15:23). Jezebel nie pozwoli duchowemu Ojcu stać się rodzicem wobec tych, których uważa za swoje dzieci.

Kiedy Jezebel ma pozwolenie na nieograniczoną wolność, jej grzechy prowadzą ziemię do pełni nikczemności. Pismo mówi: „Nie będziesz hańbił twojej córki, nakłaniając ją do nierządu, aby kraj nie stał się nierządny i pełny rozpusty”(Kpł 19:29). Duchy rozmnażają się same. Rozpusta pomnaża rozpustę.

Jezebel jest zdrajczynią. Ona zdradzi cię dwukrotnie i przechytrzy. Mówi jedną rzecz, a robi inną. Nie ma lojalności w tym światowym, dwulicowym, nikczemnym duchu, który chcę się zabrać z planu, który Bóg zaplanował na twoje życie.

Uwiedzenie, porwanie i kontrola

Wielu rozumie, że duch Jezebel użyje seksu i zmysłowości, żeby uwieść, porwać i kontrolować. Jezebel nie może cię kontrolować, jeśli najpierw cię nie uwiedzie. Uwiedzenie jest „duchową siłą” wypuszczoną przez ducha rozpusty. Zmysłowa pokusa przejawia się w różnych formach szczególnie przez pochlebstwo. Ona może powiedzieć takie rzeczy, jak np. „Nikt nie rozumie cię, tak jak ja”. Albo może flirtować i być bardzo otwarta emocjonalnie. Ten duch wie, jak „przyciągnąć twoją duszę”. Jeśli będzie taka potrzeba, zamieni seks na przysługi. Seks jest silną bronią używaną do porywania nic niepodejrzewających, grzeszników i nawet potężnych. Dla ducha Jezebel seks jest narzędziem i kolejną bronią w arsenale. Seks jest przeznaczony na koniec. Jezebel jest obcą kobietą, która używa pochlebstwa do kuszenia swoich ofiar. Pismo daje wystarczające ostrzeżenie.

Strzegą cię bowiem od złej kobiety, od słodkiego języka cudzej. Nie pożądaj w swym sercu jej piękności i niech cię nie złapie mruganiem swoich powiek, gdyż nierządnicę można zgodzić za bochenek chleba, lecz cudzołożna żona przyprawia o cenne życie. Prz 6:24-26

Polujący duch

Pamiętaj duch rozpusty jest polującym duchem i zawsze grasuje. Modliliśmy się za tysiące ludzie przez trzy dekady. Czasem ci z duchem Jezebel znajdują się w linii modlitewnej. Widziałem rozpustę Jezebel i pułapkę żarłocznego ducha spoczywającą na ludziach na ołtarzu. Dobrą wiadomością jest to, że namaszczenie niszczy jarzmo i usuwa ciężar. Podczas modlitwy i posługi nałożenia rąk, namaszczając Duchem Świętych, te złe duchy muszą odejść. Widziałem, jak naprawdę wychodziły i jak twarze ludzi się rozjaśniały. Niektóre duchy odchodzą na zawsze, inne wracają. To jest sprawa indywidualna. Niektóre osoby potrzebują wyzwolenia od rzeczy, którymi Jezebel się otacza jak np. cierpienia, rany, odrzucenia, znęcania się, porzucenia i rebelie. Czasami duchy odchodzą i z nimi ludzie.

Duch rozpusty może sprawić, że brzydota wygląda seksualnie atrakcyjnie. Pamiętam pastora, który zostawił piękną, wieloletnią żonę dla nieatrakcyjnej i brzydkiej kobiety, która nosiła ducha Jezebel. „Duchowe uwiedzenie” od ducha rozpusty nie ma nic wspólnego z naturalnym pięknem. Jezebel jest uwodzicielską boginią wojny. Kiedy Jezebel wypuszcza swoją duchową siatkę uwodzących duchów, oni szukają czegoś w tobie, do czego mogły by się przyczepić. Jezus powiedział, że Książę tego świata nie mógł nic znaleźć w nim (J 14:30). To jest powód, dla którego musisz żyć chrześcijańskim życiem. Niektórzy mogą grać w gry z Bogiem okresowo, ale nikczemne duchy nie grają w gry, one przychodzą tylko po to by kraść, zabijać i niszczyć. Zamknij drzwi dla broni Jezebel i wystrzegaj się ducha rozpusty.

webcache.googleusercontent.com/search
Nemo potest duobus dominis servire !
Destrukcyjna siła ducha Jezebel - ks.Piotr Glas

Otwarcie drzwi na działanie demonów - o. Piotr Glas

www.youtube.com/watch
Nemo potest duobus dominis servire !
30 CECH DUCHA jezabel:

1. Odmawia przyznania się do winy i błędu


Duch Jezebel nigdy się nie myli, chyba że jest to chwilowe przyznanie się do winy, by się komuś przypodobać. Przyjęcie odpowiedzialności pogwałciłoby ducha braku pewności siebie i pychy, w jakim działa. Gdy Jezebel przeprasza, nigdy nie robi tego w poczuciu skruchy i nie uznaje, że postąpił niewłaściwie, lecz raczej mówi: „…More
30 CECH DUCHA jezabel:

1. Odmawia przyznania się do winy i błędu


Duch Jezebel nigdy się nie myli, chyba że jest to chwilowe przyznanie się do winy, by się komuś przypodobać. Przyjęcie odpowiedzialności pogwałciłoby ducha braku pewności siebie i pychy, w jakim działa. Gdy Jezebel przeprasza, nigdy nie robi tego w poczuciu skruchy i nie uznaje, że postąpił niewłaściwie, lecz raczej mówi: „Przykro mi, że twoje uczucia zostały zranione”.

2. Zbiera laury za wszystko

O ile znaczącą cechą Jezebel jest niebranie odpowiedzialności za swoje złe czyny lub zachowanie, to również jest on skory do zbierania laurów za dobrodziejstwo, do którego nijak się nie przyczynił.

3. Posługuje się ludźmi, by osiągnąć swoje zamiary

Duch Jezebel pozwala, by to inni wykonywali brudną robotę. Jezebel wzbudza u innej osoby emocje i pozwala, by owa osoba wpadła we wściekłość. Siedzi wygodnie i wygląda niewinnie, mówiąc: „Kto? Ja? A co ja zrobiłem?”. To zachowanie sprawia, że przyparcie go do muru nawet dla najbardziej zapalonych poszukiwaczy prawdy jest niełatwe.

4. Wstrzymuje informacje

Jest to forma kontroli. Jezebel ma nad tobą władzę wiedząc o czymś, o czym ty w danej sytuacji nie wiesz. W oczach Jezebel posiadanie informacji, której ty nie masz jest potężną bronią kontroli.

5. Wprowadza zamieszanie mową

Logiczna konwersacja z Jezebel jest niemożliwa. Pewien pastor napisał liczący sześć stron list do swoich starszych odnośnie sytuacji w zborze. Kontekst był tak mało precyzyjny, że wszyscy byli zdezorientowani. Jest to sposób na zachowanie kontroli oraz dominacji. Podczas konfrontacji z Jezebel temat może ulec zmianie pięć razy w ciągu jednej minuty. Dezorientacja sprawia, że Jezebel pozostaje „nieodkryty” i niezdemaskowany.

6. Zgłasza się na ochotnika do wszystkiego

Jezebel zgłasza się na ochotnika celem ustanowienia kontroli. Pozornie ma nieskończoną (nerwową) energię i chętnie szuka sposobności, by przewodzić projektom. Choć będzie pracować ciężko, jego motyw nigdy nie jest czysty i ostatecznie jego skryte zamiary nie mogą pozostać niejawne.

7. Kłamstwa

Jezebel kłamie w sposób przekonujący. Nikt nie potrafi robić tego lepiej. Może tak się wdzięczyć, że sprawi, iż uwierzysz, że białe jest czarne. Zawsze oszukuje tych, których dopiero co poznał, a ci, którzy padli ofiarą jego taktyki bezradnie się temu przypatrują. Fakt, że Jezebel może patrzeć ci prosto w oczy i kłamać tylko ukazuje, jak silny i nieugięty jest ów buntowniczy i oporny duch.

8. Ignoruje ludzi

Klasycznym chwytem osoby kontrolującej jest ignorowanie cię, gdy się z nią nie zgadzasz. Taktykę tę często stosują przywódcy wtedy, gdy ktoś nie zgadza się z ich planami. Odizolowują oni tę osobę poprzez ignorowanie jej. Niektórzy w tej sytuacji byli ignorowani miesiącami tylko dlatego, że zdecydowali się nie być marionetkami przytakującymi każdej idei i kaprysowi. Taka postawa sprawia, że traci ona łaskę lidera i zmusza go albo do „zmiany zdania” co do sposobu myślenia przywódcy, albo bycia ignorowanym bezterminowo.

9. Nigdy nie wyraża uznania ani nie okazuje wdzięczności

Jezebel rzadko wyraża wdzięczność za działania innych ludzi – nawet te, na których, jak się później okazuje, w znacznym stopniu korzysta. Po prostu nie potrafi zmusić się do tego, by powiedzieć „dziękuję” albo uznać, że ktoś inny zrobił coś dobrze. Są tacy, co wiele z siebie dali, by pobłogosławić Jezebel za bycie katalizatorem jakiegoś wyjazdu lub za wręczenie prezentu. A jednak on nigdy nie podziękuje. To znów stawia kontrolera w pozycji siły.

10. Krytykuje każdego

Jest to cecha charakterystyczna kontrolera. To on musi być tym, który wygląda dobrze, będzie więc ochoczo i ostro krytykować każdego, kto wysunie sugestię lub plan. Mimo że ten plan mu się podoba, to skrytykuje go tylko dlatego, że idea ta nie wyszła od niego. Krytyka innych podbudowuje go w jego własnym umyśle.

11. Starania, żeby wydać się lepszym

Osoba z duchem Jezebel zawsze będzie przyćmiewać innych ludzi. Czuje się zagrożona przez kogokolwiek, kto ośmiela się skraść padające na nią światła jupiterów, czy też kogoś, kto stanowi zagrożenie dla jej władzy i kontroli. Jeżeli jesteś z taką sobą i opowiesz o swoim osiągnięciu albo zwycięstwie, możesz mieć pewność, że ona szybko opowie o czymś, co sama osiągnęła.

12. Sekwestruje informacje

Jezebel kocha kontrolowanie informacji. Jeżeli tylko jest sytuacja, w której informacja jest istotna, to on będzie „pierwszym”, by się o niej dowiedzieć. Wydaje się wiedzieć wszystko o wszystkich. Poza zrozumieniem pozostaje, skąd bierze wszystkie informacje, ale jest w stanie wymienić ci dane i szczegóły z życia ludzi i ich działań w ilościach masowych.

13. Posługuje się informacją

Jezebel używa informacji jako dźwigni w celu uzyskania władzy, po czym dzieli się z tobą ochłapami, z których często są to rzeczy powierzone mu w tajemnicy. Daje mu to poczucie władzy i sprawia, że posuwa się nawet do wywierania wrażenia na ludziach poprzez „wiedzę o rzeczach”, której inni nie mają.

14. Mówi nieprzerwanie

Wielu ludzi mówi nałogowo, lecz Jezebel używa mówienia jako formy kontroli. W typowej konwersacji to on wszystko mówi, niezależnie od tego, czy tematem jest sport, pogoda, czy Królestwo Boże. Z powodu tej formy kontroli jest on w swoim życiu niezdolny do przyjmowania informacji od kogokolwiek. Każda rozmowa z nim jest jednostronna. Twoją działką jest słuchanie.

15. Uduchowia wszystko

Kiedy stawia się czoła kontrolerowi, to on zwykle uduchowia sytuację, tłumacząc, że to działanie Boga. Zapobiega to pociągnięciu go do wymaganej od niego odpowiedzialności. Implikacja zawsze jest następująca: „To ty masz problem, nie ja”.

16. Jest niesubordynowany

Jezebel nigdy nie staje po stronie pracodawcy lub osoby mającej władzę o ile nie jest to tymczasowe działanie mające na celu sprawienie, że będzie się dobrze prezentować. Często będzie zbierać laury za pomysł kogoś innego. Pragnie głównie władzy i kontroli. Nie ma sumienia kiedy pojawia się możliwość zyskania uznania.

17. Jest arogancki i apodyktyczny

Osoba z duchem Jezebel wywiera na tobie presję, by robić różne rzeczy, pozornie pozbawiając cię prawa wyboru oraz prawa do podejmowania samodzielnych decyzji. Sprawia, że inni czują się, jak gdyby nie mieli wystarczająco dużo rozumu, by myśleć samodzielnie.

18. Jest jasnowidzący

Wielu z tych, którzy działają z duchem kontroli ma również ducha jasnowidztwa. Jezebel ma nadprzyrodzoną moc w zakresie wiedzy i wyczuwania informacji. Jeśli używa jej przeciwko tobie, może stwierdzić: „Nie potrafię powiedzieć ci, w jaki sposób o tym wiem. Po prostu to wiem”. Nie jest to Duch Święty, lecz pomoc ducha jasnowidztwa albo ducha czarnoksięstwa. Jasnowidztwo zdefiniować można jako moc pozwalającą na dostrzeganie rzeczy, które są poza zakresem ludzkich zmysłów.

19. Używa elementu zaskoczenia

Najważniejszym dążeniem Jezebel jest uzyskanie kontroli, z której dużą część stanowi całkowite zaskoczenie ciebie. Element niespodzianki działa zatem dobrze wtedy, gdy taka osoba pojawia się dzień wcześniej przed zebraniem itp.

20. Sieje niezgodę

Jezebel nieustannie umniejsza innej osobie w najbardziej subtelny sposób. Owa strategia polega na „uzyskaniu” kontroli poprzez minimalizowanie wartości tej osoby. Często mówi półprawdy, by uwikłać w to inną osobę w twoich oczach. Siejąc ziarno niezgody ma on nadzieję, że ostatecznie zbierze plon zniszczenia, umacniając swoją władzę.

21. Przykuwa uwagę

Jezebel lubi być w centrum uwagi. Nie lubi zaś, gdy innych się uznaje i chwali. Kiedy ktoś inny spotyka się z uznaniem, Jezebel szybko podważy słownie osiągnięcia tej osoby.

22. Jest mściwy

Jako że Jezebel nigdy się nie myli, to jeśli zaprzeczysz mu albo stawisz mu czoła, szykuj się na to, że staniesz się jego najgorszym wrogiem. Tak długo, jak pozostajesz z nim w zgodzie, wszystko jest w porządku. Ale jeśli się z nim konfrontujesz lub poddajesz jego słowa w wątpliwość, to uważaj. Jesteś celem jego najgroźniejszego jadu. Nic nie powstrzyma Jezebel przed zniszczeniem twojej reputacji.

23. Usiłuje sprawić, byś to ty wyglądał(a) na Jezebel

Trudno przyprzeć ducha Jezebel do muru. Jeśli taka osoba jest bliska konfrontacji, zręcznie wypacza całą sytuację próbując sprawić, by to osoba niewinna wyglądała na tą, która usiłuje uzyskać kontrolę. Jak zawsze Jezebel zrobi wszystko, by wyglądać na tego, który ma rację.

24. Daje do zrozumienia swój brak aprobaty

Jezebel często sugeruje nieprzychylność względem tych, którzy są pod jego kontrolą. Ze strachu przed dezaprobatą osoba kontrolowana nie ma poczucia wolności, by móc wyrazić swoją opinię. Przejawia się to często w małżeństwie lub w środowisku pracy.

25. Wie wszystko

Jezebel jest zwykle bezczelny jeżeli chodzi o jego wiedzę na temat wszystkiego. Skory do wyrażenia swojej opinii na jakimkolwiek obszarze, pozostawia on niewiele miejsca dla kogoś, kto wskazałby na drugą stronę jakiejś kwestii. Ze swoich opinii uczynił sobie bożki.

26. Jest ambitny

Jezebel ma silne chęci, ale wszystkie te pragnienia wiążą się z jego własną osobą. Stwierdzenie „chcę tego, czego chcę i kiedy chcę” opisuje jego kult samowoli. Przywódca z duchem Jezebel nigdy nie użyje słów: „Mamy wizję”, lecz raczej powie: „Moja wizja jest taka, a taka”.

27. Ofiarowywanie podarunków

Wręczanie podarunków jest formą manipulacji, którą posługuje się Jezebel sprawiając, że zawsze czujesz się względem niego zobowiązany/a. Doprowadza to również ofiarę do pójścia na kompromis w kwestii mówienia bezpośredniej i konfrontatywnej prawdy. Naturalnie nie każdy, kto daje prezenty jest winny kontrolowania, jednakże ofiarowanie podarunków jest taktyką stosowaną przez tych, którzy mają w sobie potrzebę kontroli.

28. Jest niezależny

Nikt nie wnosi wkładu w życie Jezebel. On z nikim się nie brata, chyba że celem jest nakłonienie cię do „współpracy” na rzecz realizacji jego ukrytego celu.

29. Jest religijny

Jezebel zamieszkuje w lokalnym kościele, natomiast nie lubi autorytetów, o ile sam nie jest w pozycji autorytetu.

30. Ukrywa się

Wszyscy chcemy wierzyć, że osoba z duchem Jezebel jest uwolniona. Osoba ta może wyglądać na „normalną”, przez pewien okres czasu nie wykazując żadnej z klasycznych cech. Następnie niespodziewanie i bez ostrzeżenia pojawia się sytuacja, w której duch ten raz jeszcze przejmuje kontrolę i sieje spustoszenie w życiu. Można mieć nadzieję, że nadejdzie prawdziwa pokuta. Tylko wtedy osoba ta zostanie uwolniona.

Dobra wiadomość jest taka, że Bóg daje każdej jednostce wolność wyboru. Każdy ma wolność, by podejmować decyzje, popełniać błędy, myśleć sam(a) za siebie, komunikować się, lubić coś, bądź nie lubić oraz by wyrażać swój gust i kreatywność.

Ci, którzy kontrolują, czczą swoją własną wolę i swoje obyczaje. Dzięki Bogu za wolność.

Jeżeli dostrzegasz którekolwiek z tych cech w swoim życiu, zacznij od odmówienia tej modlitwy:

Ojcze, uznaję, że uległem/am duchowi Jezebel. Przychodzę do Ciebie z pokorą. Pragnę Twojego standardu sprawiedliwości i świętości.

Proszę Cię o przebaczenie mojej tolerancji ducha Jezebel i pozytywnego nastawienia względem jego zwyczajów. Proszę wybacz mi za każdy sposób, na jaki otworzyłem/am się na tego ducha. Pomóż mi bezwzględnie odrzucić każdy rodzaj tego myślenia i pragnienia, by kontrolować innych ludzi i nimi manipulować.

Wyrzekam się i wiążę demona Jezebel i burzę tę twierdzę w moim życiu.

Przez Ducha Świętego będę żyć według Twoich standardów sprawiedliwości, świętości i dobrego prowadzenia się. Otwórz moje oczy i spraw, by Twoje światło obnażyło każdy mrok i pomóż mi chodzić w pokorze oraz w prawdzie.

W imieniu Jezusa niech tak się stanie. Amen!
Nemo potest duobus dominis servire !
Jezebel jest zdrajczynią.

Ona zdradzi cię dwukrotnie i przechytrzy.

Mówi jedną rzecz, a robi inną.


Nie ma lojalności w tym światowym, dwulicowym, nikczemnym duchu, który chce się zabrać z planu, który Bóg zaplanował na twoje życie.
2 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
Nemo potest duobus dominis servire !
Znajdujesz się na duchowej wojnie, obojętnie czy tego chcesz, czy nie.

Występuje duży poziom duchowych misji przeciwko tobie i Kościołowi.

Najpotężniejszym jest duch Jezebel. Ten duch ma grupę demonicznych duchów, z którymi:

kradnie,

zabija

i niszczy


twoje życie,

małżeństwo,

rodzinę

i posługę.


Twój sukces zależy od twojej umiejętności do przejrzenia tej duchowej działalności.
More
Znajdujesz się na duchowej wojnie, obojętnie czy tego chcesz, czy nie.

Występuje duży poziom duchowych misji przeciwko tobie i Kościołowi.

Najpotężniejszym jest duch Jezebel. Ten duch ma grupę demonicznych duchów, z którymi:

kradnie,

zabija

i niszczy


twoje życie,

małżeństwo,

rodzinę

i posługę.


Twój sukces zależy od twojej umiejętności do przejrzenia tej duchowej działalności. Nie możesz walczyć z tym, czego nie widzisz. Możesz zobaczyć.
Nemo potest duobus dominis servire !
.
Uwodzicielska moc Izebel - o. Piotr Glas


www.youtube.com/watch
PiotrM
To tak jak te liderki charyzmatyczne, chcą wami kontrolować.
Nemo potest duobus dominis servire !
Lojalna osoba jest stała i wytrwała w przywiązaniu, inaczej mówiąc wierna.

Jezebel nie ma cech wierności. Ona nie szuka przyjaźni, ona szuka kontroli.

Ich zainteresowanie w tobie ogranicza się do tego, co możesz dla nich zrobić.

Kiedy coś lub ktoś lepszy się pojawi, oni zostawią cię do chwili, gdy znów staniesz się użyteczny, jeśli w ogóle się taki staniesz.