ľubica
331

Dnešní židia nie sú staršími bratmi kresťanov, práve naopak! VIDEOPREDNAŠKA