Clicks64
vi.news

Hồng Y Kasper: Francis muốn "thay đổi" Giáo hội, cho phép thụ phong nữ giới

Francis tin chắc rằng "Chúa Thánh Thần" đã kêu gọi ngài ta "thay đổi" Giáo hội, Hồng y Walter Kasper nói với RelintoDigital.org (ngày 6 tháng 12).

Ông tin rằng Francis sẽ bãi bỏ độc thân linh mục trong các "trường hợp khác thường" - điều sẽ sớm trở thành quy tắc chung như với các thánh chức "khác thường" của việc Rước Lễ.

Ông cũng dự kiến Francis sẽ "mở ra cánh cửa" của việc thụ phong phụ nữ.

Như mọi khi, Kasper hạ thấp sự đối lập chống lại Francis, "Họ rất ít, nhưng với phương tiện kỹ thuật số mới, một con chuột nhỏ trở thành một con voi."

Kasper dựa vào sự hỗ trợ của các phương tiện truyền thông đầu sỏ. Điều này cho ông ta ảo tưởng rằng ông ta là "chính thống" và "mạnh mẽ". Tuy nhiên, những người Công giáo trung thành, những người sẽ là một phần của Giáo hội ngài mai, hiểu rằng các công thức hiện đại của Kasper và Francis không được thiết lập cho sự cải cách mà là dành cho thảm họa.

Hình ảnh: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsWgetrulklk