Clicks2.7K
defendfaith
10

Holokaust, alebo klaňanie sa šelme molochovi...

Klananie sa molochovi a cudzej viere holokaustu...

Keďže sa tu tiež-katolícki slniečkári obuli do biskupa Williamsona, je potrebné vysvetliť veci, ktoré sú mnohým skryté...

Biskup Williamson nie je žiaden hlupák, je to veľmi vysoko inteligentný muž, ktorého by radi nepriatelia mali medzi sebou ako proti sebe. Keď vydal vyhlásenie o holokauste, dobre vedel prečo to robí, aj aký do bude mať dopad. Tiež dobre vedel, že sa ľudia budú zaujímať o túto vec a tak podáva radu vysvetlení.

Biskup Williamson z katolíckych kníh, ktoré vyšli pred koncilom o židoch a ich sprisahaní proti Cirkvi, veľmi presne vydedukoval čo to vlastne holokaust je. Nebudeme sa tu zaoberať tým, že to bola odporná vec, aby nevinní židia boli likvidovaní v koncentračných táboroch, podobne ako všetci nežidovskí ľudia. Ale - ak sa pozrieme kto židov vlastne likvidoval - povieme si predsa fašisti - ktorí ale boli dotovaní židmi na rozpútanie vojny a vyhladzovanie židovského obyvateľstva v Európe.

Slovo HOLOKAUST znamená OBETU (latinsky). Ak by sme mali vymyslieť my na tento odporný čin jedno slovo - povedali by sme že išlo o ohavnosť, bezcharakternosť, genocídu, neľudskosť a podobne. Komu však záležalo na tom, aby sa tento jav volal - holocaust - obeta? Aká obeta?

Teológia holokaustu ako obety

A tu prichádzame k teológii, ktorú Biskup Williamson odhalil aj vďaka tomu, že mnohí katolícki spisovatelia predpovedali podobnú ukrutnosť židov na vlastnom národe ešte dávno pred vojnou.

Aby sme pochopili židovské myslenie, musíme sa pozrieť na talmud, knihu ktorej sa držia, ktorá ako mnohí dobre vedia, je vysoko fašistická, kde židovský národ je NADRASOU a NADNÁRODOM všetkých ostatných národov. Talmud učí hlavnú a základnú myšlienku a to, že židia sú mesiášom! Ježiš Kristus je klamár a podvodník, ale sú to židia ktorí sú mesiášom - Kristom, pomazaným, vykupiteľom sveta. Všetky biblické verše o utrpení vzťahujú na seba, oni sú tí, ktorí musia celé stáročia trpieť pod falošnou nadvládou, oni sú tí, ktorí budú prenasledovaní, potupovaní, posmievaní, zabíjaní. Ale raz príde ich deň, kedy celý svet uzná židov ako vodcovský národ sveta, za nadnárod, ktorý prinesie pokoj a spásu.

Aby dosiahli tento cieľ, ostatné ciele sú nepodstatné, aj keď pôjde o vojny, o genocídu, aj keby genocídu celej ľudskej rasy, o likvidáciu ľudskosti hriechom, o zotročenie všetkých národov. Je úplne jedno akou cestou získajú moc nad všetkými národmi sveta, ich jediným pravidlom je to, že sa nemôžu nikdy zastaviť! Stále musia konať v prospech svojho mesiášskeho poslania, vytvoriť taký svet, kde oni budú vládnuť, poprípade bude vládnuť jeden z nich, nech už sa volá ako chce, môže sa nazývať aj antikristom.

Z tejto teológie, že oni sú nadnárodom všetkých národov, vychádza holokaust, kde je židovský národ najviac likvidovaný a ničený. Ako baránkov ich vedú na popravisko - ich - mesiášsky rod. Kto ich vedie na popravisko? Fašisti ktorí sú kúpení za 30 strieborných, vlastným národom. Podobnosť s Kristom čisto podobná...

Kristus je pre židov falošný mesiáš, ale židia sú pravým mesiášom ako celý národ, ktorý je obetovaným v holokauste za budúce židovskí generácie.

Biskup Williamson preto hovorí, že holokaustom sa mení celá tvár zeme a myslenie ľudí. Nastáva nová doba, doba ako si my myslíme že ide o new age - tu nejde o new age - tu ide o zjednotenie sveta pod jedno náboženstvo a pod jedného panovníka a jeden národ - židovský, ktorý je spasiteľ a mesiáš.

Aby sa toto mohlo uskutočniť, je potrebné staré náboženstvo sveta odpratať. Tak sa to stalo keď nastúpilo kresťanstvo do sveta, boli odpratané všetky ostatné viery a zostalo iba náboženstvo a viera v Krista. Táto viera bola pravá viera. Židia keď chcú vládnuť, toto veľmi dobre vedia, že Kristus musí byť odprataný a preto holokaust je prvým krokom náhrady za starú vieru!

Williamson hovorí, že miesto golgoty sú tu koncentračné tábory, miesto kríža sú tu plynové komory a miesto Krista Pána je tu židovský národ, ktorý je neprávom a nespravodlivo obetovaný (čo skutočne je, to sa nedá poprieť). Takto sa však nahrádza postupne v nenápadných krokoch stará viera v Krista, novou vierou mesiáša židovského umučeného národa bez toho, že by si to ľudia všimli.

A skutočne. Predtým bolo rúhačstvom, ak niekto popieral Krista a Jeho svätú obetu, v časoch rozkvetu Cirkvi boli ľudia za to stíhaní. Dnes sú ľudia presne tak isto stíhaní zato, keď popierajú obetu židovskú - holokaust. Nová viera je na svete a nahrádza vieru starú. Ak budete hovoriť, že uznávate že židia trpeli vo vojne, boli neprávom odsúdení, bola to ohavnosť čo sa na nich napáchalo - nič to nie je - ak k tomu dodáte - že slovo holokaust sa vám však nepozdáva. Nestačí iba povedať že židia boli neprávom odsúdení, vy musíte dnes potvrdiť, že nepopierate holokaust - ide o toto slovíčko. Pretože pod týmto slovíčkom je celá židovská teológia talmudu!

Po holokauste bol krátko nato vytvorený židovský štát, hneď nato satanistická OSN a bolo potrebné vtesnať do noriem holokaustu ešte aj Cirkev - a tak prichádza po týchto prvých udalostiach koncil, ktorý mení tvár Cirkvi a to zvlášť v synkretizme, kde sa židom dáva úcta a poklona a kde sa musí uznať holokaust - židovská obeta a nič sa nesmie proti nej namietať. Len málo ľudí si dnes uvedomuje, že vzdávaním holokaustu, čoby židovskej obety - strácame vieru v obetu Krista a nahrádzame ju. Tak sami na sebe môžeme vidieť, že mnohí katolíci vedia brániť holokaust až do krvi, nevedia však brániť obetu Ježiša Krista a za neho sa hanbia. Už prvý deň zasväcovania sa Panne Márii je upozornenie, aby katolík sa nedal zviesť svetom, aby nesedel na dvoch stoličkách, aby neobetoval molochovi aj Bohu.

A práve židovská nová viera, ktorá nastupuje po holokauste do sveta, je nový moloch, ktorému sa klaňajú všetky národy bez toho, že by si to uvedomili. Dnes keby nastúpil antikrist, mal by iba málo odporcov, svet by sa mu bez váhania klaňal.

Darmo dnes chcú katolíci od Cirkvi aby bola opäť katolícka - nie je to možné, pretože židovská modla moloch, je vo Vatikáne a tam sa mu klaňajú najvyššie hlavy katolíckej Cirkvi vrátane pápežov.

Keď si človek pozrie internet čo hovorí o holokauste, zostane prekvapený. Najviac prednášok o tejto udalosti je v katolíckej Cirkvi. Katolícka Cirkev dnes prezentuje holokaust ako niečo svoje, ako niečo katolícke. Tak sa nepriamo klania tejto modle, ktorá postupne zastáva miesto Krista Pána, dal sa na piedestál umučený mesiášsky národ židovský.

Posledným krokom židov má byť zjednotenie sveta a vystavanie nového chrámu Bohu, v ktorom však bude bývať antikrist, teda človek, ktorý pôjde proti Bohu, i keď sa bude tváriť zbožne.

Keď v roku 2009 bola fúzia FSSPX, teda tradičného bratstva - ktoré zachovalo katolícku vieru - s vedením Cirkvi, ktoré slúži molochovi židovstva, práve vtedy vnuknutím z nebies biskup Williamson, ktorý bol biskupom v FSSPX vydal rozhovor o holokauste. Sám diabol ktorý sa tešil ako dobre hrá túto hru bol zaskočený, lebo židia sa okamžite vzbúrili a Benedikta XVI. začali bombardovať, s kým sa to chce spájať. Takto biskup Williamon zabránil pohrome, aby sa celá Cirkev klaňala židovskému národu vrátane tradičného bratstva.

Krátko nato boli vydané mnohé vyhlásenia, medzi iným že sa Williamson ospravedlňuje, čo nie je pravda. Biskup to urobil zámerne a my dobre vieme, že keď je odhalená pravda, aká hystéria nastane v radoch židov, slobodomurárov, ako všetky tie kúpené osobnosti sa budú pohoršovať, ako sa táto správa dostane na titulky novín, ako sa to dostane do TV. A radoví ľudia ktorí nepoznajú o čo ide, odsudzujú a nadávajú, preklínajú, pritom slúžia nepriamo tým, ktorí ich pripravujú o pokoj a šťastie - zvlášť to večné.

Ospravedlnenie prišlo z radov FSSPX v mene biskupa, aj cirkev tutlala túto vec, ale to už nešlo, lebo v radoch slobodomurárov bolo pohoršených veľa politikov zastávajúcich vysoké funkcie. Tak sa fúzia katolíckej viery s vierou novej cirkvi slúžiacej židom nepodarila.

Bol to ťah prozreteľnosti, aby FSSPX neskláňalo kolená pred modlou. V starom Ríme bolo nariadené Rímske náboženstvo, kde sa muselo obetovať bohom a kresťania odmietli, boli prenasledovaní a popravení. Dnes nastala rovnaká doba - každý kto by poprel židovský národ ako národ ktorý bol obetovaný vo vojne v holokauste - bude prenasledovaný a ak príde aj na to, zlikvidovaný. Zatiaľ sa ešte s holokaustom nespája verejne obeta židov ako mesiáša - ale to tiež príde. A keď bude človek predvolaný na úrad, musí ako v starom Ríme povedať - či verí v holokaust, kde je mesiášom židovský národ, ktorý tak veľa trpel. Ak povie že verí, odhadzuje skutočnú obetu Krista a nahrádza ju falošnou obetou. Ak povie že neverí v holokaust, ako v obetu mesiášskeho národa, bez ohľadu toho, že by povedal že mu je ľúto židov ktorí trpeli a boli popravení vo vojen neprávom - bude stíhaný a odsúdený. Popieranie holokaustu je už dnes vážnym prečinom - nie ani tak pre čin ktorý sa tam stal a je skutočne odsúdeniahodný - ale pre nesklánanie kolien pred molochom židovskej viery, ktorá je postavená na uznaní toho, že oni sú mesiášom - Kristom, pomazaným!

Nevadí ak zabijete desiatky ľudí ako sa to stalo v severských krajinách - páchateľ môže vyštudovať, môže byť mediálna hviezda a napokon môže byť aj prepustený. Nie tak keď niekto bude popierať že židia sú mesiášskym národom. Prichádza čas prenasledovania a nahradenia viery!

Za biskupa Williamsona chcelo zaplatiť pokutu bratstvo, ale odmietol, lebo tvrdil, že tu nejde o peniaze, ale o vieru. Raz príde deň, kedy maska holokaustu ako teologického systému židov bude odhalená a príde aj deň, kedy sa budú naše deti učiť, že jeden Biskup zabránil diablovi - vo fúzii svätej viery v skutočného mesiáša s mesiášom falošným.

Otázka dnes zostáva - kam rozhovory FSSPX a Ríma až dokážu zájsť. Verme že už sa nič nestihne, lebo príde zásah z neba...

Napokon samotné vyjadrenie Biskupa:

Jeden čitateľ sa pýta na moje posledné súdne konanie a odsúdenie 16. januára u oblastného súdu v Regensburgu na juhu Nemecka za "popieranie holokaustu". Čitatelia si spomenú, že moje pôvodné prestúpenie zákona bolo, že som 1. novembra 2008 povedal švédskemu novinárovi v rozhovore pre švédsku televíziu v súkromí v sakristii nemeckého seminára Bratstva sv. Pia X., ale na nemeckej pôde, že neverím, že "šesť miliónov Židov" zomrelo za Hitlerovej vlády za druhej svetovej vojny, ani že jediný Žid zomrel v "plynovej komore".

Za to, že som vyjadril tieto názory v Nemecku, kde je "popieranie holokaustu" zo zákona trestným činom, som bol súdený a odsúdený řezenským oblastným súdom v roku 2010 a trestom malo byť zaplatenie pokuty 10-tisíc euro. Odvolal som sa. Ten istý súd ma v roku 2011 odsúdil znova, ale pokuta bola znížená na 6,5 tisíce euro. Znovu som sa odvolal, takže prípad putoval vyššie k provinčnému súdu v Norimbergu. Bolo mi povedané, že ten bude pod menším predmetom vonkajšieho tlaku. A traja sudcovia zamietli tento prípad na procedurálnym základe a uložili Štátu Bavorsko zaplatiť mojej súdne trovy, nechali mu však tiež slobodu napraviť procedurálne chyby a začať všetko znova.

Nielenže to, čo je známe ako "holokaust" slúži ako svetské náboženstvo Nového svetového poriadku (Osvienčim nahrádza Kalváriu, plynové komory nahrádzajú Kríž Nášho Pána a šesť miliónov hrá úlohu Vykupiteľa), ale tiež sa mi zdá, že povojnové Nemecko má problém s úctou k sebe samému, pokiaľ sa nebude búšiť v prsia pre domnelé zločiny Tretej ríše. Prenasleduje teda dodatočne intenzívne "popieranie holokaustu" a 16. januára som bol tretí raz súdne stíhaný pred sudkyňu z Regensburgu.

Dvaja nemeckí právnici tvrdo bojovali na moju obranu, ale márne - opäť som bol odsúdený. Sudkyňa však umenšila cejch hanby spojený s obvinením a zo súcitu kvôli tomu, že som nezamestnaný, znížila pokutu na 1 600 euro. Štát Bavorsko by bol nepochybne šťastný, keby sa zbavil tohto prípadu, keby som len prijal, že mám zaplatiť túto o dosť zníženú pokutu. Šľachetný kolega z FSSPX ma úpenlivo prosil o výsadu zaplatiť pokutu celú sám. V stávke je však oveľa viac ako peniaze. Veľký národ, pravé náboženstvo a Boží svetový poriadok, to všetko je zahrnuté v tejto veci.

"Pravda je mocná a zvíťazí," hovorili latiníci. Takže akýkoľvek národ, náboženstvo alebo svetový poriadok založený na nepravdách, je krehký a nakoniec sa zrúti. Pravda spočíva v zhode môjho myslenia s realitou a nie v túžbe po národnej sebaúcte, ani v pociťovaných náboženských potrebách, ani na požiadavkách nejakého bezbožného Nového poriadku.

A historická pravda stojí na dôkazoch, ktorých najspoľahlivejším druhom sú hmotné pozostatky minulosti, pretože toto sú zásady úplne nezávislé na ľudských emóciách.

"Ja som sa k tomu narodil, a preto som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde."
Aký pokoj v týchto Božích slovách!

Zdvorilo som odmietol ponuku svojho kolegu.
Mates5485 likes this.
Renda shares this.
..
Libor Halik and 9 more users like this.
Libor Halik likes this.
ľubica likes this.
Christophor likes this.
Coburg likes this.
Caesar likes this.
Roberto 55 likes this.
pehol likes this.
Crusader SK likes this.