Clicks19
vi.news

Người Hindu không tôn trọng văn bản Vệ Đà bằng cách so sánh chúng với thông điệp của Francis

Vandana Shiva đã so sánh thông điệp Laudato Sí năm 2015 của Francis với các văn bản Vệ Đà của đạo Hindu trong hội nghị trực tuyến của Francis Nền kinh tế của Francesco (OsservatoreRomano.va, ngày 19 tháng 11),

“Khi tôi đọc Laudato Si, tôi có cảm giác như đang đọc các văn bản Vệ Đà cổ của chúng ta, đặc biệt là Atharvaveda, với nhiệm vụ của chúng ta là tôn trọng Trái đất và tất cả các sinh vật của nó.”

Shiva tin rằng "đức tin" hợp nhất con người và các điều răn tạo ra "các đối lập" - điều này ngụ ý rằng các điều răn nên được bãi bỏ để tránh "sự đối lập".

#newsRibwyospue