DUCH W PRZYRODZIE (BaldTV)

POLA MORFICZNE CZ.1 – DUCH W PRZYRODZIE (BaldTV)

Bardzo interesujący film naukowy dokumentujący, że dominująca obecnie „nauka” jest „religią” opartą na materialistyczno-racjonalistycznych dogmatach, tak samo jak religie sensu stricte oparte na dogmatach irracjonalistycznych, mających niewiele wspólnego z duchowością.

Redakcja KIP


Opublikowano za: BaldTV

POLA MORFICZNE – CZĘŚĆ 1: „DUCH W PRZYRODZIE” Re-Upload (ORGANIZMY SAMOORGANIZUJĄCE SIĘ I HISTORIA HIPOTEZY) Ten film nie promuje żadnej religii. Ma on jedynie zachęcać do krytycznego spojrzenia na materialistyczny koncept wszechświata, który dominuje w dzisiejszej cywilizacji.


KRUCJATA KU MSZY ŚW. RYTU RZYMSKIEGO
😇