Clicks4.4K

Biskup Jan Nepomuk Neumann svatý

Libor Halik
3
Sv. Jan Nepomuk Neumann, filadelfský biskup, se narodil dne 28.3.1811 v Prachaticích v německé rodině. Jeho otec Filip Neumann pocházel z Bavorska, matka Anežka byla Češka, rozená Lebisch (Lepší). …More
Sv. Jan Nepomuk Neumann, filadelfský biskup, se narodil dne 28.3.1811 v Prachaticích v německé rodině. Jeho otec Filip Neumann pocházel z Bavorska, matka Anežka byla Češka, rozená Lebisch (Lepší). Gymnázium i kněžský seminář studoval v Českých Budějovicích a teologická studia ukončil v Praze a již během studia se připravoval jazykově na působení v Americe (mluvil osmi jazyky). V Severní Americe byl tehdy nedostatek německy mluvících kněží. Do USA dorazil 1 .června 1836 a teprve zde byl v New Yorku asi za tři týdny vysvěcen na kněze a za pouhé 3 dny nato už byl na cestě do misijní stanice Williamsville u Niagarských vodopádů, kde cca v okruhu 80km bylo jeho první působiště.

Po 4 letech vytrvalé činnosti vstoupil do kongregace redemptoristů v Pittsburghu a roku 1841 složil řeholní sliby v Baltimore. Po šesti letech se stal řádovým provinciálem a v den svých narozenin přijal v roce 1852 biskupské svěcení. V jeho biskupském znaku bylo vepsáno heslo: „Utrpení Kristovo, posiluj mě!“.
Městem jeho slavného působení byla Filadelfie ve státě Pensylvánie. Na jeho počest založilo město novou katolickou školu. Ve své diecézi vybudoval 80 kostelů (!) a v samotné Filadelfii kněžský seminář a katedrálu sv.Petra a Pavla. Za jeho krátkého úředního období vzniklo také 100 nových škol. V roce 1854 odejel do Říma a cestou zpět navštívil svoji vlast.

Čechy navštívil naposledy v roce 1855, kdy mimo jiné sloužil mši v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze u hrobu svého patrona sv. Jana Nepomuckého.

Již za svého života byl uctíván jako světec. Zemřel dne 5.ledna 1860 přímo na ulici Filadelfie, raněn mrtvicí ve věku nedožitých 49 let. Informační proces (shromažďování podkladů k beatifikaci) začal sice už roku 1886, ale teprve v říjnu 1963 byl prohlášen za blahoslaveného. Celosvětovou událostí se pak stala jeho kanonizace papežem Pavlem VI. v neděli dne 19.června 1977 v Římě. Čtvrtý filadelfský biskup je počítán k největším americkým světcům.

K poctě této historické události bylo v USA používáno dne 19.6.1977 zvláštní příležitostné razítko Phiiadelphia,PA 19123, s textem .“John Nepomucene Neumann C.S.s.R 1811-1860"
(viz obr.) a výplatní otisk červené barvy s textem „ Saint Jan Nepomuckv svaty" - viz obr. Příležitostná obálka bez natištěné známky s jeho portrétem s knihou vlevo nese text: „Saint John Neumann. Philadelphias „Little bishop" canonized june 19,1977 - Commemorative cancellation" - viz obr. Dalším dokladem je i americká příležitostná obálka se světcovým portrétem a textem „First Czech American Saint Jan Nepomuckv Neumann svaty 1811-1860" z roku 1977 viz obr. Existuje ovšem i celá řada pohlednic tohoto světce, jakož i jím založené biskupské katedrály. Pošta jeho rodné vlasti však byla v komunistické totalitě v pozici mrtvého brouka.


Jeho svátek se slaví 19.června a jeho atributy jsou kostel, kříž, odznaky biskupské hodnosti. Většinou bývá zobrazován jako redemptorista. Patří mezi svaté ochránce naší vlasti.

Zbývá ještě dodat, jak se ke svatořečení našeho slavného rodáka postavil tehdejší totalitní režim. Na slavnostní kanonizaci Jana Nepomuka Neumanna v červnu 1977 přijely do Říma tisíce Američanů a našich krajanu z USA. Z jeho rodné českobudějovické diecéze se však mohla zúčastnit jen nepočetná delegace v čele s kapitulním vikářem Josefem Kavalem. Tisk o kanonizaci jen velmi stručně okrajově referoval a v samotném jeho rodišti se komunisté snažili jakoukoli připomínku kanonizace utajit. Nepodařilo se jim však zabránit, aby do Prachatic nepřicestovali američtí poutníci v čele s houstonským biskupem Mons. Janem Ludvíkem Mořkovským, který je českého původu. Ale „komoušům" se podařilo aspoň to, že se o tomto nesmělo referovat. A tak komunistická ČSSR ukázala světu, jak je to s tou proklamovanou svobodou u nás. Naši komunističtí mocipáni se před světem opět nejvyšší možnou měrou ztrapnili. Ostatně ani Česká pošta ve svobodném Česku nedokázala, na rozdíl od té americké, tohoto našeho slavného rodáka připomenout nějakým filatelistickým dokladem. Nezbývá tedy než doufat, že se tak stane v roce 2011, kdy uběhne 200 let od jeho narozeni v jihočeských Prachaticích.

Ing. Antonín Černý

(Článek převzat z periodika BOHEMIKA. Zpravodaj námětové sekce Bohemika Svazu českých filatelistů, zabývající se českými náměty na filatelistických materiálech, č. 234, 2007, ročník 39, s. 146-147.).
Public domain
svetlospasy
V roce 1977 prohlásil papež Pavel VI. Jana Nepomuka Neumanna svatým.
Narodil se v Prachaticích,ale česky nemluvil,pouze německy (viz dobová záležitost).Česky se učil později,stejně jako anglicky a latinsky.
Ve 41 letech se stal biskupem.Působil v USA, zemřel na ulici na srdeční infarkt.
Miloval indiány a nazýval je dětmi přírody.Jeho první kázání probíhalo v USA v polorozpadlé budově kostela …More
V roce 1977 prohlásil papež Pavel VI. Jana Nepomuka Neumanna svatým.
Narodil se v Prachaticích,ale česky nemluvil,pouze německy (viz dobová záležitost).Česky se učil později,stejně jako anglicky a latinsky.
Ve 41 letech se stal biskupem.Působil v USA, zemřel na ulici na srdeční infarkt.
Miloval indiány a nazýval je dětmi přírody.Jeho první kázání probíhalo v USA v polorozpadlé budově kostela bez střechy.-To jej podnítilo k opravám nejen tohoto,ale mnoha dalších kostelů a jejich postavení tam,kde nebyly vůbec.Založil i téměř 100 škol.
"Léta sloužil jsi věrně bez ustání v oběti ustavičné svého já,
až do poslední síly vyčerpaný,
teď v světlo proměněna cesta tvá.
A v Boží věčnosti krystalem ryzím plane,
tvé jméno,svatý Biskupe Neumanne."
(Prachatice,místní knihovna-nápis na zdi)
svetlospasy
To je hezké audio.
Libor Halik
V 19. století měli Češi a Moraváci mnoho dětí, a proto i mnoho kněží. I svaté!